Sorteig #SummerIsComingToTheUPC

Com participar en el sorteig?

Segueix l'insta de la UPC i explica'ns a qui li regalaries una samarreta i una gorra UPC

Només has de seguir el compte a Instagram de la UPC i buscar el post on es fa difusió del sorteig #SummerIsComingToTheUPC. Hauràs de fer un comentari al post, indicant a qui li regalaries una samarreta i una gorra de la UPC i l’usuari a Instagram de l’acompanyant (si en té, és clar!)

I guanya samarretes i gorres de la UPC!

El dia 20 de maig es realitzarà, entre tots els participants, un sorteig a través de la plataforma random.org. El mateix dia publicarem a @la_upc els guanyadors i guanyadores. Si ets un dels guanyadors del sorteig, rebràs una notificació per missatge directe a Instagram per concretar com recollir el premi. 

 

Bases del sorteig '#SummerIsComingToTheUPC’

Organitzador i objecte de la promoció
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb domicili social al carrer Jordi Girona, 31, de Barcelona, i amb el NIF Q-0818003F, organitza, a través de la xarxa social Instagram, aquesta activitat de promoció anomenada Sorteig '#SummerIsComingToTheUPC’ (en endavant, el Sorteig), amb la finalitat de sortejar 5 samarretes i 5 gorres de la UPC entre els seguidors del compte de la UPC a Instagram.

Àmbit territorial
El Sorteig s’organitza per a tot el territori de Catalunya.

Àmbit temporal
La present acció promocional es portarà a terme del 13 al 16 de maig de 2019.

Caràcter gratuït del Sorteig
El Sorteig es durà a terme sota la modalitat de ‘sorteig gratuït’, la qual cosa vol dir que, per participar-hi, no cal abonar cap quantitat econòmica.

Àmbit personal
Podran participar en el Sorteig totes aquelles persones físiques, més grans de 18 anys, que disposin d’un compte a la xarxa social Instagram, amb una antiguitat mínima d’un mes abans de la posada en marxa del Sorteig.

Mecànica del concurs
La participació al Sorteig es realitza a través de la xarxa social Instagram. Els participants hauran de fer un comentari al post que es realitzarà des del compte institucional de la UPC a Instagram (@la_upc) promocionant el Sorteig, indicant a qui li regalarien una samarreta i una gorra de la UPC, citant el seu perfil a Instagram (si en té).

Condicions del concurs:

  • Les persones que participin en el sorteig han de ser membres de la comunitat UPC, és a dir, han de formar part del col·lectiu d’estudiants, personal docent i investigador o personal d’administració i serveis (PAS). En el moment de recollir el premi, es podrà demanar el carnet de la UPC com a prova de formar part d'algun d’aquests col·lectius.
  • Els participants han de seguir el compte de la UPC a Instagram: @la_upc.

Premi
Entre tots els participants que hagin realitzat el comentari al post d’Instagram promocionant el Sorteig i compleixin les condicions del concurs es farà un sorteig a través de la plataforma random.org.

El sorteig es farà el dia 20 de maig del 2019 a les 9 hores i el seu resultat és inapel·lable.

El lloc del sorteig és el Rectorat de la UPC, ubicat al carrer Jordi Girona, 31 de Barcelona. El sorteig es farà amb la presència de la secretària general de la UPC.

La UPC donarà a conèixer els noms del beneficiaris del Sorteig el mateix dia, 20 de maig, a través del perfil institucional de la UPC a Instagram (@la_upc) i altres canals de comunicació de la Universitat, a més de remetre un missatge personal al beneficiari.

Per recollir el premi el guanyador contactarà telefònicament amb la UPC (telèfon 93 401 61 43), s'haurà de personar al Servei de Comunicació de la UPC, ubicat al carrer Jordi Girona, 31, de Barcelona (edifici Til·lers, tercera planta), i acreditar-se com a propietari del perfil guanyador del concurs i ser membre de la comunitat UPC. L'horari per a recollir les samarretes i gorres serà de 9 a 14 hores. Si els guanyadors o guanyadores no es personen a recollir el premi abans del dia 1 de juliol de 2019 s'entén que han renunciat.

Les cinc persones premiades en el Sorteig rebran una samarreta i una gorra de la UPC.

Condicions del premi:

  • El premi no es pot bescanviar per diners en metàl·lic ni per qualsevol altra compensació.
  • La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es reserva el dret de declarar desert el premi en el cas que el participant premiat no compleixi els requisits esmentats en aquestes bases o que les dades facilitades pel guanyador no siguin certes.

Protecció de dades
Les dades dels participants es tractaran d'acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea -Reglament (UE) 2016/79 i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

En participar en el sorteig, dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades personals, identificador d’Instagram, tal com es descriu en la següent taula:

Informació de protecció de dades
Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Oficina de Mitjans de Comunicació
oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya
Finalitats del tractament F03.19   Gestió de premis o esdeveniments similars organitzats per la Universitat. Sorteig ‘#SummerIsComingToTheUPC’
Legitimació Consentiment
Destinataris Amb el vostre consentiment explícit al públic en general interessat a accedir als nostres mitjans impresos o electrònics, incloent-hi Internet, per a finalitats docents, d'investigació o promoció.

Farem servir una infraestructura virtual d’acord amb un model de computació en el núvol a través d'Instagram i a l'empara de l'acord EU-US Privacy Shield. Informació disponible a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades. Mitjançant una sol·licitud escrita dirigida a la nostra adreça postal, plaça Eusebi Güell, 6, edifici Vèrtex, en la qual han d’indicar "Delegat de Protecció de Dades: Sorteig #SummerIsComingToTheUPC" i a la qual ha d’adjuntar una fotocòpia d’un document que permeti acreditar-ne la identitat.

Termini de conservació

Les dades seran cancel·lats una vegada finalitzat tot el procés del sorteig.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat

Cessió de drets

Pel simple fet de participar en el Sorteig, els participants consenten expressament que la UPC en qualitat d’organitzadora, pugui utilitzar fotos per informar i fer públic el resultat del Sorteig, així com per a fins publicitaris, sense cap limitació territorial ni temporal, i sense que es generi cap remuneració o qualsevol altre dret a favor del participant.

Els participants accepten que, si guanyen el Sorteig, en el moment del lliurament del premi, se’ls pugui fotografiar, llevat que el guanyador sigui menor d’edat que caldrà el consentiment previ del seu pare, mare o tutors. El guanyador cedirà, de manera gratuïta, els drets d’imatge per difondre la fotografia a través de les xarxes socials de la UPC i de la pàgina web de la UPC: www.upc.edu.

En el cas que alguna altra persona es vulgui fotografiar amb el guanyador caldrà que abans de fotografiar-se presti el seu consentiment per escrit, signat i el lliuri al Servei de Comunicació. Al seu consentiment també haurà d'indicar que cedeix, de manera gratuïta, els drets d'imatge per difondre la fotografia a través de les xarxes socials de la UPC i de la pàgina Web de la UPC. En el cas que siguin menors d'edat caldrà el consentiment previ del seu pare, mare o tutor.

Reserves i limitacions

Els organitzadors del Sorteig es reserven el dret a:

  • Revisar falsificacions, usuaris ficticis, bots, sistemes d’automatització, entre d’altres. Al mateix temps, també es revisaran aquells comptes no legítims i creats expressament per al concurs.
  • Descartar aquells participants que impedeixin el bon funcionament del Sorteig, així com aquells que no reuneixin les condicions o requisits per participar-hi o no acceptin aquestes bases i condicions.
  • Eliminar del Sorteig aquells comentaris que no estiguin vinculats al Sorteig, així com les que no compleixin el que estableixen aquestes bases.

Està completament prohibit fer comentaris desqualificadors sobre els comentaris dels participants.

Acceptació de les bases
La participació en el Sorteig suposa la plena i total acceptació d’aquestes bases i el compromís de portar-les a terme.
Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases, prevaldran els criteris dels organitzadors.