Comparteix:

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Delegada de protecció de dades de la UPC: Cristina Guzmán

 

Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, i per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que la Universitat Politècnica de Catalunya fa de les seves dades, les persones interessades es poden posar en contacte amb la delegada de protecció de dades de la UPC.

 

Adreça electrònica: proteccio.dades@upc.edu

Adreça postal: 

Delegada de Protecció de Dades

Àrea de Serveis Jurídics

Universitat Politècnica de Catalunya

Plaça Eusebi Güell, 6, Edifici Vèrtex Planta 2, Porta 206, 08034 Barcelona

Telèfon: 93 405 46 99 (de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores)