Comparteix:

10.12 Aprovació de l’atribució de funcions de comitè ètic en matèria de recerca a la Comissió de recerca del Consell de Govern