Vés al contingut (premeu Retorn)

docs consell govern

2.Informe del rector
3.Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
4. Nomenament d’un membre dels estudiants a la Junta del CIC
5. Aprovació del model d’enquestes a estudiants de la UPC sobre l’actuació docent i les assignatures
6. Aprovació de la convocatòria de concurs de trasllat de PDI
7. Aprovació de la modificació d’estatuts del consorci Centre d’Innovació del Transport - CÈNIT
8. Aprovació de la delegació de funcions del Consell de Govern en favor de la comissió permanent en referència a la convocatòria de concursos de provisió de professorat associat a temps parcial
9. Actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
10. 01 Informació sobre l’estat de la tresoreria
10.02 Aprovació de l’expedient d’alteració 004/2014 del pressupost 2014
10.03 Aprovació de la liquidació provisional del pressupost 2014
10.04 Aprovació de la Política de mobilitat sostenible de la UPC
10.05 Aprovació de l’autorització d’ús d’espais gestionats per PARC UPC per un període superior a 2 anys
10.06 Aprovació de tarifes diferenciades per a ús d’espais gestionats per PARC UPC (edifici RDIT) per a projectes singulars
10.07 Aprovació de la dissolució de l’Associació Sabadell Universitat
10.08 Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació de lloguer amb manteniment de 83 projectors per a les aules de Campus Nord
10.09 Resolució de sol·licituds d’intensificació de recerca
10.10 Resolució de sol·licituds de congressos notables
10.11 Resolució de sol·licituds de grups de recerca emergents i singulars
10.12 Aprovació de l’atribució de funcions de comitè ètic en matèria de recerca a la Comissió de recerca del Consell de Govern