Comparteix:

4. Nomenament d’un membre dels estudiants a la Junta del CIC