Comparteix:

Enquesta de Satisfacció del Personal Tècnic, de Gestió i Administració i Serveis (Acreditació de titulacions)

Objectiu: Un element molt important per poder analitzar la qualitat dels nostres estudis o dels serveis que ofereix la Universitat, és conèixer l'opinió i el grau de satisfacció del personal d'administració i serveis per tal d'introduir, canvis o modificacions que permetin la millora dels serveis

Aquestes enquestes estan vinculades al procés d'acreditació de les titulacions.

Col·lectiu a qui va adreçat: Personal Tècnic, de Gestió i Administració i Serveis (PTGAS)

Periodicitat: Triennal

 
Any acadèmic 2020-21  Model d'enquesta
 
Any acadèmic 2017-18  Model enquesta

 

Anys acadèmics 2014-15, 2015-16 (depenent del centre)  Model enquesta

 

Adreça de contacte: Info.enquestes@upc.edu