Enquesta sobre el teletreball

Objectiu: L’objectiu d’aquesta enquesta es conèixer l'opinió i el grau de satisfacció sobre l'experiència del teletreball per part del PAS de la universitat.

Col·lectiu a qui va adreçat: Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Periodicitat: Sense determinar

 

Enquesta sobre el teletreball dirigida als/les CAPS - 2019/20

Informe de resultats Globals UPC

 

Enquesta sobre el teletreball dirigida al PAS - 2019/20

Informe de resultats Globals UPC

- Informes de resultats per Ubicació: 

 

 

Adreça de contacte: Info.enquestes@upc.edu