Convocatòria 2023: quatre nous centres se sumen a l'experìència

 

Per al 2023, quatre nous centres docents de la UPC se sumen a l'experiència d'obtenir l'acreditació institucional.

Aquests són: 

  

Durant el 2023 els centres lliuraran la documentació requerida per l'AQU i se sotmetran a la visites prèvia i d'acreditació pels Comitès d'Avaluació Externa, CAE, designats per l'AQU.

La resolució de la convocatòria està prevista per l'any 2024. Si superen aquesta fase, AQU emetrà un segell d'acreditació per a cada una de les titulacions que imparteix i un segell d'acreditació institucional per al centre. Aquests segells tenen una vigència de cinc anys.