Convocatòria 2022: els centres pilot en l'àmbit de l'acreditació institucional

En la convocatòria corresponent a l'any 2022, tres centres docents de la UPC es van posicionar com a centres pilot per obtenir l'acreditació institucional, d'acord amb el calendari i el procediment establerts.

Aquests 3 centres pilot són: 

Aquests tres centres han obtingut l'acreditació institucional i AQU ha emès un segell d'acreditació per a cada una de les titulacions que imparteix i un segell d'acreditació institucional per al centre. Aquests segells tindran una vigència de cinc anys.