Vés al contingut (premeu Retorn)

Examen CLUC-EMI

Certificat de capacitació del personal acadèmic per a la docència en anglès (CLUC, certificat de llengües de les universitats de Catalunya - EMI)

 

La convocatòria és una mesura de la UPC per millorar la qualitat lingüística de la docència en anglès en els graus.

Objectiu Avaluar la capacitat lingüística necessària fer docència en anglès. Les competències lingüístiques que s'avaluaran són en alguns casos a la franja del nivell B2 i, en d'altres, en el nivell C1 del MECR.
Destinataris PDI de la UPC que fa docència en anglès.
Properes convocatòries Juny de 2019 i gener de 2020.
Període d'inscripció Del 27 de maig al 14 de juny de 2019.
Dates i llocs de les proves
 • Prova d'expressió escrita (90 minuts): divendres, 28 de juny de 2019 a les 13 h, a la UPF Campus Ciutadella.
 • Prova d'expressió oral (30 minuts, individual): des de dimarts 25 de juny de 2019 fins al dimecres 12 de juliol, a la UPF Campus Ciutadella.
Places
 • 15 places per als assistents al taller de preparació de l'examen (dies 4 i 11 de juny, de 9-12 h), via ICE.
 • 5 places per a la modalitat lliure.
Preu L'examen està totalment subvencionat en totes dues modalitats (75 € de cost) i, per tant, és gratuït per al PDI de la UPC.
Inscripció a l'examen
(incorrecte)Inscripció tancada. Propera convocatòria: gener de 2020.

 • Assistents al taller de preparació de l'examen: inscripció via ICE.
 • Modalitat lliure: s'ha d'emplenar el formulari d'inscripció.
Certificació
Certificat reconegut a la UPC i a la resta d'universitats catalanes.
Els resultats es publicaran divendres 19 de juliol.

OrganitzacióUniversitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona i Universitat Internacional de Catalunya.

Coordinació Servei de Llengües de la UPC. Consultes a: demana.slt@upc.edu.

 

L'examen consta de dues proves:

Prova escrita
Consta de la redacció, en anglès, de dues tasques representatives del món acadèmic. Es demana un mínim de 200 paraules a cada tasca. La prova escrita té una durada de 90 minuts.

Prova oral
Es fa de forma individual i consta de 5 parts:

 • Preguntes sobre el perfil acadèmic i professional de l'examinand.
 • Monòleg sostingut sobre un tema preparat (15 minuts de preparació previs a la prova).
 • Interacció amb el tribunal. L'examinand ha de respondre 3 o 4 preguntes sobre el tema exposat en la part 2.
 • Monòleg relacionat amb una activitat pròpia d'una classe.
 • Tasca de mediació. El candidat ha d'informar sobre una activitat o esdeveniment a partir d'una notícia en català o castellà.
La prova oral té una durada total aproximada de 30 minuts (15 minuts de preparació i de 15 minuts de prova).
Prova escrita

Dos examinadors avaluen les dues tasques escrites seguint els criteris establerts per a les categories següents: impressió general; organització, coherència i cohesió; i competència lingüística i precisió.

 

Prova oral

Dos examinadors avaluen la prova oral. Un examinador avalua seguint els criteris analítics establerts per a les categories següents: fluïdesa; coherència i cohesió i interacció; competència lingüística i precisió; i intel·ligibilitat. L'altre examinador avalua seguint uns criteris holístics.

L'examen se supera si s'obté un mínim del 50 % a cada prova i una nota global del 55 %.