Vés al contingut (premeu Retorn)

Examen CLUC-EMI - convocatòria gener 2019

Certificat de capacitació per a la docència en anglès per al PDI (CLUC - EMI)

 

La convocatòria és una mesura de la UPC per millorar la qualitat lingüística de la docència en anglès en els graus.

Objectiu Avaluar la capacitat lingüística necessària fer docència en anglès. Les competències lingüístiques que s'avaluaran són en alguns casos a la franja del nivell B2 i, en d'altres, en el nivell C1 del MECR.
Destinataris PDI de la UPC que fa docència en anglès.
Període d'inscripció Del 20 de desembre de 2018 a l'11 de gener de 2019.
Dates i llocs de les proves
 • Prova escrita: divendres 25 de gener 2019, de 13 a 14.30 h, a la UPF Campus Ciutadella.
 • Proves orals: del 21 de gener a l’1 de febrer 2019 a la UPF Campus Ciutadella.
Modalitats i places
 • 15 places per als assistents al taller de preparació de l'examen, via ICE.
 • 5 places per a la modalitat lliure.
Preu L'examen està totalment subvencionat en totes dues modalitats (75 € de cost) i, per tant, és gratuït per al PDI de la UPC.
Inscripció a l'examen
 • Assistents al taller de preparació de l'examen: inscripció via ICE.
 • Modalitat lliure: envieu un correu a demana.slt@upc.edu.
Certificació
Certificat reconegut a la UPC i a la resta d'universitats catalanes.

OrganitzacióUniversitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona i Universitat Internacional de Catalunya.

Coordinació Servei de Llengües de la UPC. Consultes a demana.slt@upc.edu.

 

L'examen consta de dues proves:

Prova escrita
Consta de la redacció, en anglès, de dues tasques representatives del món acadèmic. Es demana un mínim de 200 paraules a cada tasca. La prova escrita té una durada de 90 minuts.

Prova oral
Es fa de forma individual i consta de 5 parts:

 • Preguntes sobre el perfil acadèmic i professional de l'examinand.
 • Monòleg sostingut sobre un tema preparat (15 minuts de preparació previs a la prova).
 • Interacció amb el tribunal. L'examinand ha de respondre 3 o 4 preguntes sobre el tema exposat en la part 2.
 • Monòleg relacionat amb una activitat pròpia d'una classe.
 • Tasca de mediació. El candidat ha d'informar sobre una activitat o esdeveniment a partir d'una notícia en català o castellà.
La prova oral té una durada total aproximada de 30 minuts (15 minuts de preparació i de 15 minuts de prova).
Prova escrita

Dos examinadors avaluen les dues tasques escrites seguint els criteris establerts per a les categories següents: impressió general; organització, coherència i cohesió; i competència lingüística i precisió.

 

Prova oral

Dos examinadors avaluen la prova oral. Un examinador avalua seguint els criteris analítics establerts per a les categories següents: fluïdesa; coherència i cohesió i interacció; competència lingüística i precisió; i intel·ligibilitat. L'altre examinador avalua seguint uns criteris holístics.

L'examen se supera si s'obté un mínim del 50 % a cada prova i una nota global del 55 %.