Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Certifica el teu nivell d'idiomes / Tercera llengua en els graus

Tercera llengua en els graus

Assolir la competència en una tercera llengua

 

 

Certificat de nivell B2 o superior

Acreditar el coneixement d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès o italià) amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Els certificats vàlids són els que estableix la taula de certificats aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i publicada al DOGC. El certificat es pot haver obtingut abans d’iniciar els estudis o durant els estudis. En aquest darrer cas, se’n pot demanar també reconeixement d’ECTS.

 

Treball de fi de grau en anglès

Redactar de manera completa i defensar íntegrament el treball de fi de grau en anglès, preferentment, o, si es compta amb la conformitat prèvia del professorat que forma part del tribunal i de la direcció del centre, en una altra tercera llengua.

 

Obtenir com a mínim 9 ECTS corresponents a una o a la combinació de més d’una de les opcions següents:

 

Assignatures d'estudis UPC en una tercera llengua

Cursar assignatures d’estudis de la UPC impartides completament en una tercera llengua, preferentment en anglès, en què l’estudiant ha d’haver utilitzat oralment i per escrit aquesta llengua.

 

Estada en una universitat o empresa a l'estranger

Fer una estada en una universitat o empresa a l’estranger en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una tercera llengua.

 

Cursos, exàmens i activitats d'idiomes

Cursar i superar durant els estudis activitats amb reconeixement de crèdits de l’itinerari de llengües i comunicació, centrades en l’aprenentatge dels idiomes alemany, anglès, francès o italià. Aquestes activitats han d’estar reconegudes a l’expedient de grau corresponent. D’acord amb el que estableix la normativa sobre activitats amb reconeixement de crèdits, es poden obtenir fins a un màxim de 6 ECTS. Hi ha les opcions següents:

  • Cursos d’idiomes (alemany, anglès, francès o italià) de tots els nivells del MECR, la superació dels quals s’acredita amb els certificats reconeguts pel CIC, corresponents a les universitats catalanes (vegeu també Idiomes UPC) i l’Escola Oficial d’Idiomes. Cada 10 hores, 1 ECTS. Consulta l'oferta de cursos i els ajuts per a cursos i exàmens.

  • Exàmens d’acreditació de coneixements (alemany, anglès, francès o italià), la superació dels quals s’acredita amb els certificats de tots els nivells del MECR reconeguts pel CIC i, en el cas dels nivells inferiors al B1, per l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES). 4 ECTS per certificat. Consulta la Taula de certificats i les convocatòries d'exàmens d'acreditació.

  • Activitats de pràctica i millora del coneixement de l’anglès incloses en l’itinerari de llengües i comunicació, la superació de les quals s’acredita per mitjà de certificats emesos per la UPC o altres universitats, corresponents a activitats de 20 hores, com a mínim, i que inclouen avaluació. Cada 20 hores, 1 ECTS.