Comparteix:

Intermedi 2. Coneixement de la normativa i l'expressió escrita

Si t'interessa... Conèixer les estructures gramaticals per expressar-te amb una fluïdesa suficient i una pronunciació prou clara. Ampliar el vocabulari. Preparar-te per obtenir el certificat de nivell intermedi.

Informació general

Destinataris Estudiants i PDI de centres propis i PTGAS de la UPC.
Membres UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits.
Durada i modalitat

Curs telepresencial amb avaluació contínua i prova final de superació

 Total: 75 h

  • 57 h d'aprenentatge virtual amb curs Parla.cat
  • 18 h de sessions telepresencials de grup amb tutoria
  • 12 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. Aquest curs continua amb el curs de Suficiència 1.
Requisit Tenir el nivell elemental. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.
Crèdits 3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)
Equivalència de nivell Nivell B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües
Certificació

1. Certificat d'assistència: 70% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments de tasques escrites/orals.


2. Certificat d’aprofitament: 70% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments de tasques escrites/orals + superació examen final.


3. Certificat oficial de nivell intermedi de llengua catalana (voluntari): en cas de superar l’examen oficial de la CIFALC.
Preu
  • Estudiants de centres propis: 140 €.
  • PTGAS de la UPC: gratuït.
  • PDI de centres propis de la UPC: gratuït.
  • UPC Alumni, Grup UPC, alumnat UPC School, entitats vinculades de recerca i centres adscrits: 250 €.
Pagament 1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": 
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
Inscripció Formulari d'inscripció 

Es considerarà completada la inscripció al curs quan s'hagi fet una prova de nivell obligatòria.

Aquesta prova de nivell no serà obligatòria si s'ha superat un curs anterior o bé s'aporta el certificat corresponent.

Curs 2023-24

Semestre de primavera 2024

Codi: 57-23/24  Inici: 27 de febrer de 2024 - Final: 28 de maig de 2024
Activitat

Sessions

Professorat
Intermedi 2 telepresencial
  • 1 sessió introductòria (1 h)
  • 11 sessions (1'5 h), amb prova final

Dimarts, de 14:30 h a 16 h

27 de febrer (sessió compartida amb altres cursos)

12, 19 de març

2, 9, 16, 23, 30 d'abril

7, 14, 21 de maig

28 de maig: examen final

 

8 de juny: examen oficial CIFALC

Elena Ferrer