Comparteix:

Diagnòstic del nivell d'idiomes

PARLA3, programa de terceres llengües

El novembre i desembre de 2014 i l'abril de 2015 es va fer una enquesta als estudiants de grau de nou accés sobre el seu nivell de terceres llengües. Calia respondre si tenien un certificat de nivell B2 o superior inclòs a la taula oficial i, en cas que no en tinguessin cap, fer una prova de diagnòstic per conèixer orientativament el seu nivell.

Dels resultats es pot extrapolar que aproximadament una tercera part dels estudiants tenen un nivell B2.

Pregunta certificat B2 Total
estudiants
Han fet
prova de nivell(1)
Sense
prova
Han aportat
certificat(2)
Fins a A1 Fins a A2 Fins a B1 Fins a B2.1 Fins a B2.2 Fins a C1.1
NO 1.705 1.624 81 - 146 246 296 323 480 133
793 20* - 664 - 2 3 1 9 5
Sense resposta 2.198 - 2.076 - - - - - - -
TOTAL 4.696 1.644 2.157 664 146 248 299 324 489 138


(1) 1.630 proves d'anglès, 4 d'alemany, 6 de francès i 4 d'italià.
(2) Estudiants comptabilitzats amb resposta 'SÍ' que han aportat el certificat al centre fins a l'abril.
* Ja tenien nivell certificat.

 

Taula d'equivalències entre el resultat de la prova i el nivell del MECR

  • Si tens una puntuació superior al B2.2, pots valorar si et presentes directament al CLUC + info
  • Si vols assegurar el nivell B2 o avançar per assolir-lo, pots fer cursos d'idiomes a la UPC + info
  • Si ets estudiant de 1r, pots presentar-te als ajuts de l'AGAUR per a cursos i examens + info
  • Recorda que la prova de nivell era merament orientativa i no certifica cap nivell
Anglès
Resultat de la prova Nivell MECR
Inferior a 1 Inferior a A1
De 1 a 1.949 A1
De 1.95 a 2.949 A2
De 2.95 a 3.949 B1
De 3.95 a 4.949 B2.1
De 4.95 a 5.949 B2.2
De 5.95 a 6.949 C1.1
Superior a 6.95 C1.2
Alemany, italià, francès
Resultat de la prova Nivell MECR
0-19 Inferior A1
20-39 A1
40-59 A2
60-79 B1
80-89 B2.1
90-100 B2.2