Comparteix:

Redacció i publicació de la tesi doctoral

Si t'interessa... Aprendre a redactar i estructurar la tesi doctoral: pautes de redacció i criteris gràfics. Elaborar el manuscrit de la tesi doctoral. Publicar la tesi doctoral: autoria, drets d'autor, llicències Creative Commons, dipòsits institucionals.
Destinataris Doctorands i doctorandes de la UPC.
Durada i modalitat 2 h, sessió virtual.
Dates i horaris Sessió impartida en castellà: 30 de març, de 10 a 12 h.
Impartició
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius i Servei de Llengües i Terminologia.
Inscripció Institut de Ciències de l'Educació.
Certificació L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades.
Més informació Accés al web de l'ICE