Comparteix:

Writing Research Articles in English

Si t'interessa... Aprofundir en les característiques del gènere de l'article de recerca en anglès. Familiaritzar-te en l'estructura estàndard reconeguda per la majoria de les revistes internacionals actuals (IMRAD) i també en el contingut de cadascun dels apartats de l'article.
Destinataris Estudiantat de la UPC.
Durada i modalitat 12 hores virtuals, 4 sessions de 3 hores.
Dates i horari (a definir)
Lloc d'impartició Virtual.
Professorat John Bates, especialista en redacció de textos científics en anglès i col·laborador de l’SLT.
Codi --
Preu
Pagament
  1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.
  2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu.
  3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
Inscripció Formulari d'inscripció
Programa Accés al programa.
Certificat Cal un mínim de 60% d'assistència a les sessions virtuals.