Comparteix:

Memòries de política lingüística UPC

Resultats 2022

Podeu consultar aquestes dades al web Dades Estadístiques i de Gestió de la UPC.

Millora de les competències comunicatives i interculturals

Activitats Participants + Info
Acollida lingüística i cultural | Formació i acreditació de català 
Tallers i activitats d'acollida lingüística i cultural (any natural) Taller Welcome!: 20 grups: 13 en anglès i 7 en català-castellà.  678 inscripcions. accés
Programa de mentoria SALSA'M, d'acollida lingüística i cultural
(curs 2021-2022)
Coordinació del programa.
2 convocatòries de beques de coordinació.
17 activitats culturals presencials.
4 campus, 9 centres.
664 estudiants (499 incoming students, 165 mentors i mentores).
7 beques de coordinació.
172 parelles lingüístiques.
1 226 assistències presencials i virtuals a les activitats.
860 pràctiques ling.
accés
Cursos de català d'acollida: bàsic (A2) i elemental (B1) + Conversa A2.2
(curs 2021-2022)
23 grups. 269 inscripcions.

accés
Cursos de català intermedi (B2) a suficiència (C1)  + Conversa B2.1
(curs 2021-2022)
12 grups. 56 inscripcions. accés
Exàmens oficials de català
(curs 2021-2022)
2 convocatòries de B2 i 3 convocatòries de C1.

Elaboració de dos models d'exàmens oficials de català dels nivells C1 i C1-PDI per a convocatòries oficials
.
Elaboració de tasques de nivell C1 de català.
Elaboració de dos models d'exàmens de mostra de nivell C1 i de nivell C2 de català
Nivell B2: 2 examinands, 2 aptes (1 PDI, 50 %).
Nivell C1: 23 examinands, 21 aptes (14 PDI, 60 %).
(curs 2021-2022)
accés
Formació i acreditació en idiomes
Cursos d'idiomes
(curs 2021-2022)
Oferta de cursos i exàmens oficials per a la comunitat UPC de les escoles d'idiomes de la UAB, UB i UOC.

3 convenis vigents per a 2021-2025.
219 inscripcions. accés
Cursos d'idiomes en línia Oferta de cursos i adjudicació de llicències gratuïtes entre l'estudiantat de grau, 1 edició primavera 2022. 184 inscripcions (inclou 115 llicències gratuïtes atorgades). accés
Time to Talk: pràctica d'anglès en grup 1 edició presencial, 8 hores. 32 inscripcions. accés
Curs de pràctica oral d'anglès B2 3 edicions presencials, 20 hores. 26 inscripcions. accés
CLUC-EMI, Certificat de capacitació per a la docència en anglès per al PDI 2 tallers de preparació per a l'examen (juny i desembre), a través de l'ICE, 12 hores.

2 convocatòries d'examen (juny i gener).
19 inscripcions. accés
Campanya de diagnòstic sobre el nivell d'anglès dels estudiants de grau Difusió sobre vies d'assoliment i requisit B2 al web i xarxes UPC.Enquesta a l'estudiantat de nou accés.
5 535 estudiants de grau de la UPC; el 31,8  % ha participat a l'enquesta.

1 760 respostes; un 51,2 % autodeclara que té un certificat oficial i un 48,8 % que no en té.
accés
Formació en comunicació eficaç
Writing Research Articles in English 1 edició virtual, 12 hores. 25 inscripcions. accés
English for Engineers 2 edicions virtuals, 16 hores. 25 inscripcions. accés
Presenting in English: 3 steps forward 1 edició presencial, 12 hores 12 inscripcions. accés
Eines i recursos per a la correcció i la traducció automàtica de textos 1 edició presencial, 8 hores. 17 inscripcions. Pla de formació del PAS
Taller de redacció per a la gestió universitària 1 edició presencial, 9 h 22 inscripcions. Pla de formació del PAS
El llenguatge inclusiu i no sexista en la docència i la recerca en català, castellà i anglès 2 edicions (1 virtual i 1 presencial), 2 hores. 135 inscripcions:
74 PDI, 61 PAS.
Pla de formació del PAS i Pla de formació del PDI
Redacció i publicació de la tesi doctoral (3 en castellà i 1 en anglès) 4 edicions virtuals, en col·laboració amb ICE i Biblioteques. 91 inscripcions,
64 certificats.
Pla de formació del PDI
Edició de textos: Recursos avançats per editar i millorar els textos em format Word. Nivell bàsic 1 edició presencial, 6 hores 16 inscripcions. Pla de formació del PAS
Formació en interculturalitat
Mou-te. Curs de preparació intercultural per a estudiants outgoing 3 edicions virtuals, 6 hores.
A la FIB, l'ESEIAAT i l'EEBE.
169 inscripcions. accés
Taller d'interculturalitat 'Un món divers' per al PAS 1 edició virtual, 15 hores. 21 inscripcions. Pla de formació del PAS
Aliança Unite!

Participació en el grup de treball de multilingüisme i interculturalitat.

Vídeo de sensibilització sobre diversitat cultural.

Tàndems lingüístics Unite! (fase de pilotatge de l'aplicació).

accés

 

accés

 

accés

Recursos de formació lingüística i interculturalitat
Com comunicar 13 401 sessions, 9 303 usuaris, 22 473 pàgines vistes.
Publicació de la nova versió del recurs.
accés
Class-Talk, fraseologia de la docència Nova versió adaptativa i ampliació del recurs. accés
Assessorament sobre formació i acreditació
Consultes sobre cursos, acreditació i valoració de certificats d'idiomes 2 491 tiquets atesos al Demana SLT. accés

Qualitat de les comunicacions multilingües

Resultats +info
Traduccions i correccions (ca, es, en)
Total d'encàrrecs (ca, es, en) 872 encàrrecs, 1 819 485 paraules (6 065 fulls).

Com a projectes rellevants de 2022 destaquem el suplement europeu al títol (SET), el Codi ètic de la UPC, el 4t Pla d'igualtat de la UPC i el Protocol UPC d'emergències i alertes internacionals, en català, castellà i anglès.
accés
Convocatòria de revisió de material docent per garantir la seguretat lingüística a l'aula 28 encàrrecs, 217 800 paraules (726 fulls). accés
Informació acadèmica i de recerca 239 encàrrecs, 537 777 paraules (1 793 fulls).
Textos institucionals i administratius 605 encàrrecs, 955 228 paraules (3 546 fulls).
Recursos d'assessorament lingüístic
UPCTERM (ca, es, en) 115 034 termes total, 13 518 termes nous, 4 791 consultes. accés
Lèxic d'educació superior (ca, es, en) 15 233 termes total, 158 termes nous, 6 424 consultes.
Nomenclatura UPC (ca, es, en) 2 295 termes total, 86 termes nous, 1 613 consultes. accés
Portal de tecnologies lingüístiques Publicació del portal: 16 fitxes de recursos, 8 videotutorials, 16 consells i 26 pàgines web informatives a partir dels interessos dels usuaris o de la situació comunicativa. accés
Guide to Scientific Writing Nous continguts: Subjects and verbs, cohesion and coherence, active or passive, titles, abstracts and keywords. accés
Guia de redacció científica Nous continguts: escriptura matemàtica, redacció del títol i redacció dels resums. accés
Guia Escriure Ciències Ambientals a la Universitat Elaboració de la guia en català i en anglès. accés
Recursos per editar i millorar els textos en format Word Elaboració de 4 videotutorials: Configuració de l'eina de correcció automàtica; Configuració i ús del control de canvis; Convencions gràfiques: cursiva i negreta, i Convencions gràfiques: majúscules i minúscules. accés
Assessorament lingüístic
Consultes lingüístiques i sobre serveis 699 tiquets atesos al Demana SLT. accés

Disseny de plans i mesures de política lingüística

Resultats +info
Política lingüística de la UPC
Usos i drets lingüístics - 34 queixes rebudes a la bústia d'usos i drets lingüístics.
- 2 informes sobre queixes lingüístiques i protocol de seguretat lingüística per al Departament de Recerca i Universitats.
- Campanya sobre els drets lingüístics de l’estudiantat i sobre l’ús de llengües a l’aula setembre-octubre 2022.

accés
Pla de llengües UPC - Elaboració de 110 mesures dels 12 objectius del Marc del Pla de llengües UPC.
- Audiència pública per mitjà de bústia: 66  aportacions (0,18 % de la comunitat UPC): 57 PDI, 5 estudiants, 3 unitats acadèmiques (FIB, EPSEM i Secció Tècniques de Comunicació-DHATC) i 1 PAS.
accés

Acords i informes dels òrgans de govern - 6 sessions de la Comissió de Política Lingüística del Consell de Govern.
- Acord CG/2022/02/32, pel qual s'aprova el Protocol de gestió de les llengües a l’aula.
- Acord CG/2022/02/33, pel qual s'aprova el Marc del Pla de llengües UPC 2022-2025.
- Acord CG/2022/04/02, pel qual s'aprova la Normativa dels estudis de grau i màster de la UPC, amb els últims canvis en les opcions que hi ha a la UPC per assolir la competència en una tercera llengua.
- 2 informes sobre política lingüística: Memòria UPC i Informe de gestió Claustre Universitari.
accés
Indicadors lingüístics 8 indicadors (4 indicadors del Pla de finançament):
- Percentatge (%) d'assignatures de les quals es coneix la llengua d'impartició en graus i màsters
- Percentatge (%) llengües d'impartició als estudis de grau
- Percentatge (%) llengües d'impartició als estudis de màster
- Nombre de graus impartits 100% en anglès a la UPC
- Nombre de màsters impartits 100% en anglès a la UPC
Valoració de la qualitat lingüística del web UPC
- Nombre de tesis elaborades a la UPC per llengua de redacció
- Coneixement d'anglès de l'estudiantat de grau de nou ingrés
accés
Aliances
Convenis de col·laboració 7 convenis vigents:
- Convenis formació i acreditació d'idiomes amb la UAB, la UB i la UOC.
- Convenis amb el TERMCAT: Diccionari d'economia i gestió i diccionaris de la UPC.
- Conveni amb Enciclopèdia Catalana i TERMCAT: Diccionari d'economia i gestió, Diccionari d'Enginyeria Civil.
- Conveni a l'IEC: Diccionari de matemàtiques. 
accés
Col·laboracions externes 8 associacions, 8 grups de treball. Coordinació del Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura de la Xarxa Vives d'Universitats. Coordinació amb el TERMCAT. Grup de Treball de Transformació Digital de la CIFALC. accés
Col·laboracions internes UPC Pla de formació del PAS: SDP.
Pla de formació del PDI i doctorands/doctorandes: ICE i Escola de Doctorat.
Competència en terceres llengües i requisit B2: Àrea Acadèmica.
Programa Salsa'm: EEBE, ETSETB, ETSECCPB, FIB, ESEIATT, FOOT, EETAC, ESAB i ETSAV.
Web i xarxes institucionals: Servei de Comunicació.
Indicadors lingüístics: GPAQ.
Comunicació i xarxes socials
Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes UPC 628 111 sessions, 449 674 usuaris, 967 154 vistes pàgina. accés
Twitter SLT 5 049 tuits, 1 685 seguidors. accés
Instagram SLT 329 publicacions, 862 seguidors. accés
Instagram SALSA'M 78 publicacions, 552 seguidors. accés
Facebook SALSA'M 1 700 seguidors. accés
Accions de difusió a través del web i les xarxes SLT, UPC De les campanyes fetes el 2022 destaquem:

- Coneixes els teus drets lingüístics?
600 cartells,  1 000 fullets, 7 037 visualitzacions vídeo Languages at the UPC, bàners, web preguntes més freqüents d'ús de llengües i drets lingüístics a la UPC, publicacions al butlletí l'EP-estudiantat i a les xarxes socials institucionals, en col·laboració amb el Consell de l'Estudiantat.


- Revisió de material docent en català i anglès per garantir la seguretat lingüística a l'aula.
accés

accés

 


Resultats de cursos anteriors


""