Resultats 2018

Millora de les competències comunicatives i interculturals

ActivitatsParticipants+ info
Formació i acreditació d'idiomes
Cursos d'idiomes A través de 4 convenis amb la UB, UAB, UOC, UPF. 241 inscrits.

accés

 

Time to Talk: pràctica d'anglès en grup

156 sessions a 7 biblioteques de la UPC.

225 inscrits, 1.218 assistències. accés
Curs de pràctica oral de nivell B2

2 edicions.

28 inscrits. accés
Cursos virtuals de nivells inicials

50 llicències comprades.

59 inscrits. accés
CLUC-EMI, Certificat de capacitació per a la docència en anglès per al PDI

1 taller de preparació per a l'examen CLUC-EMI, a través de l'ICE; 6 hores.

8 inscrits. accés
Campanya requisit B2: acreditació, exàmens oficials, cursos d'idiomes i ajuts Parla 3

Actualització del web Idiomes UPC.

Campanya informativa a tots els estudiants a través de correu, publicacions a xarxes socials i roll-up IdiomesUPC.

Sessions informatives sobre acreditació i diomes:
2 sessions a l'EEEB per a estudiants de nou ingrés; 1 sessió a mentors de la FIB.

12 subapartats web.

30 roll-ups i 4.000 punts de llibre a centres i biblioteques UPC.


Assistents a sessions:
300 estudiants de nou ingrés de l'EEEB.

17 mentors de la FIB.

accés

accés

Formació i acreditació de català
Tallers i activitats d'acollida lingüística i cultural

2 edicions Orientation Week-Welcome.

790 inscrits.

30 grups en anglès, català i castellà.

accés
Programa de mentors SALSA'M

Coordinació del programa.

18 activitats lingüístiques i culturals.

2 convocatòries/campanyes.

4 campus, 9 centres.

671 estudiants (464 incoming students, 207 mentors).

14 becaris coordinadors.

1.666 assistències en el conjunt d'activitats.

accés
Cursos de català d'acollida: bàsic i elemental

27 grups.

373 estudiants. accés
Cursos de català intermedi a superior 7 grups. 77 estudiants. accés
Exàmens oficials de català

2 convocatòries.

14 examinands. accés
Formació en interculturalitat
Mou-te. Curs de preparació intercultural per a estudiants 1 taller, 3 edicions. 29 inscrits. accés
Taller Gestió de la interculturalitat: dos petons o una abraçada?, per a PAS i PDI 2 edicions (maig i novembre del 2018).

13 inscrits.

18 hores.

accés
Acollida del PAS internacional 1 sessió d'acollida del PAS internacional de l'staff training week (maig de 2018).

15 assistents.

accés
Assessorament sobre formació i acreditació
Servei d'atenció de consultes sobre cursos i acreditació d'idiomes i valoració de certificats.

Nre. total de consultes ateses: 2.482.

Implementació del nou sistema de tiquets d'atenció als usuaris Demana UPC (819 tiquets atesos).

accés
Recursos de formació lingüística
Com comunicar

8.364 sessions, 6.406 usuaris, 18.403 pàgines vistes.

accés
Class-Talk, fraseologia de la docència 2.965 sessions, 2.374 usuaris, 9.283 pàgines vistes. accés

Qualitat de les comunicacions multilingües

Resultats+info
Manual d'estil i recursos lingüístics, MERLÍ!
UPCTERM (ca, es, en) 96.214 termes total, 876 termes nous, 1.577 consultes. accés
Lèxic d'educació superior (ca, es, en) 13.737 termes total, 942 termes nous, 6.622 consultes.
Nomenclatura UPC (ca, es, en)

2.671 termes total, 76 termes nous, 2.811 consultes.

accés
Writer's Toolbox Blog

156 entrades total, 1.097 sessions, 1.020 usuaris, 1.680 pàgines vistes.

Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris en català, castellà i anglès

Elaboració i publicació del recurs en format digital per ser descarregat gratuïtament.

accés
Interuniversity Style Guide

Publicació de la 3a edició, amb actualitzacions i nous models de documents en anglès, versió web i impresa.

accés
Tallers de redacció
Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions - SDP

4 tallers, 26 assistents, 60 hores.

 

accés
Eines i recursos per a la redacció multilingüe i la qualitat lingüística a la UPC

4 tallers, 27 assistents, 48 hores.

accés
Oral and Written Scientific Communications Workshop per a doctorands

1 taller Resources for scientific writing i 2 tallers Presenting in English: 3 steps forward, 8 hores, 23 inscrits.

 

accés
Traduccions i correccions
Convocatòria de material docent en anglès

20 assignatures, 19 PDI.

accés
Documents acadèmics i de gestió (ca, en, i altres llengües)

4.842 fulls (300 par./full), 750 encàrrecs.

Models de documents dels circuits de Secretaris General

Portada dels acords, resolució de nomenaments i cessament d'òrgans unipersonals.

Qualitat lingüística als webs de la UPC Web de Personal (en), webs de màsters (en), web del Gabinet de RI (en).
Guies docents EETAC (en), ESAB (en), SET (ca, en, es).
Reglaments i normatives

EPSEM (ca), MIRI i MAI (en), NAGRAMA (ca, en ,es), Dept, Representació Arquitectònica (ca), ESEIAAT (ca, en), Drets de la Propietat industrial (ca), Procediments administratius SGA (ca), Camins (ca), FIB (ca, en), Escola de doctorat (ca, en, es).

accés
Comunicació de la recerca

Document de bones pràctiques per al PDI, dins el projecte Nexus 24 "La recerca de la UPC".

Consultes lingüístiques i de serveis

95 assessoraments.

Disseny de plans i mesures de política lingüística

Resultats+info
Política lingüística de la UPC
Acords i informes dels òrgans de govern

Informe de gestió de la Universitat Politècnica de Catalunya aprovat pel Claustre Universitari.

Memòria UPC anual.

 

accés

accés

 

Convenis de col·laboració

Comissions de seguiment dels 4 convenis amb les escoles d'idiomes universitàries UAB Idiomes, Escola d'Idiomes Moderns UB, Centre d'Idiomes Moderns UOC, Idiomes UPF.

Signatura de la 1a pròrroga dels 4 convenis.

 

Projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes dels estudiant de la UB: 1 alumna en pràctiques del Màster d'ensenyament de català com a primera i segona llengua; 30 h; tutora: Berta Gaya.

accés

 

 

 

accés

Programes

Pla de llengües de la UPC.

Programa d'idiomes de la UPC.

Programa Hola, d'acollida lingüística i cultural.

Programa d'aprenentatge de llengua catalana.

Programa de mentors SALSA'M.

accés

accés

accés

accés

accés

Indicadors lingüístics

17 indicadors i 4 indicadors del Pla de finançament.

accés
Aliances
Projecció externa

8 associacions, 8 grups de treball, 4 convenis.

3 diccionaris UPC incorporats a la Col·lecció Diccionaris en línia del Termcat.

accés

accés

Col·laboració interna

Pla de formació del PAS: SDP.

Pla de formació del PDI: ICE.

Campanya requisit B2 i assessorament sobre acreditació 3a llengua i reconeixement ECTS: Prisma-SGA.

Sessions informatives sobre Idiomes UPC als campus.

Time to Talk, pràctica d'anglès a 7 biblioteques de la UPC.

Orientation week, mobilitat, Salsa'm: GRI i diversos centres.

Millora de la qualitat lingüística del web UPC: SCP.

Indicadors lingüístics: GPAQ.

La recerca de la UPC en paraules, Projecte Nexus 24.

Comunicació i xarxes socials
Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes UPC

Publicació d'apartats nous i actualitzacions dels continguts.

514.000 sessions, 309.447 usuaris, 845.804 pàg. vistes.

accés
Twitter SLT

4.126 tuits, 1.394 seguidors.

accés
Facebook SLT

181 seguidors.

accés
Instagram SLT 156 entrades, 371 seguidors. accés
Instagram SALSA'M

Incorporació de la xarxa. 253 seguidors.

accés
Facebook SALSA'M 1.282 seguidors. accés

Materials de difusió i guies

 

2.600 fullets Catalan for beginners.

4.000 punts de llibre programa Idiomes UPC.

30 roll-up programa Idiomes UPC.


Guia Everything you wanted to Know about Catalan.

Guia Un món divers.


Resultats de cursos anteriors