Resultats 2019

Millora de les competències comunicatives i interculturals

ActivitatsParticipants+ Info
Formació i acreditació d'idiomes
Cursos d'idiomes Oferta de cursos i exàmens oficials per a la comunitat UPC de les escoles d'idiomes de la UAB, UB, UOC i UPF. 253 inscrits.

accés

Time to Talk: pràctica d'anglès en grup

113 sessions a 7 biblioteques de la UPC.

786 assistències.

accés

Curs de pràctica oral d'anglès B2

3 edicions.

40 inscrits. accés
Cursos virtuals de nivells inicials

100 llicències comprades.

Campanya d'adjudicació de 50 llicències entre l'estudiantat de mobilitat.

116 inscrits. accés
CLUC-EMI, Certificat de capacitació per a la docència en anglès per al PDI 2 tallers de preparació per a l'examen (juny i desembre), a través de l'ICE.

23 assistents, 6 hores/taller.

accés

2 convocatòries d'examen (gener i juny).

21 examinands. accés
Campanya informativa sobre requisit B2 als estudiants de grau

Actualització del web Idiomes UPC, enviament de correus, distribució de 1.000 fullets i 3 roll-ups.

Tot l'estudiantat de grau.

accés

accés

Informe interuniversitari "Necessitats i demandes relacionades amb la formació de llengües estrangeres als serveis lingüístics universitaris".

Administració del qüestionari (març del 2019).

 

Tot l'estudiantat de grau i màster; 420 respostes.

 

 

accés

 

Formació i acreditació de català
Tallers i activitats d'acollida lingüística i cultural

2 edicions Orientation Week-Welcome, 8 grups en anglès, català i castellà.

868 inscrits.

 

accés
Programa de mentors SALSA'M

Coordinació del programa.

17 activitats lingüístiques i culturals.

2 convocatòries/campanyes.

4 campus, 9 centres.

784 estudiants (567 incoming students, 217 mentors).

11 beques de coordinació.

1.870 assistències al conjunt d'activitats.

accés
Cursos de català d'acollida: bàsic i elemental

25 grups.

301 estudiants. accés
Cursos de català intermedi a superior 9 grups. 139 estudiants. accés
Exàmens oficials de català

2 convocatòries.

39 examinands, 35 aptes. accés
Recursos per aprendre català Elaboració dels materials de nivell C2 i de tasques per a la preparació d'exàmens oficials B2 i C1. 3 materials. accés
Formació en comunicació eficaç
Presenting in English: 3 steps forward 2 edicions de 5 hores (maig i juny) i 1 edició de 12 hores (novembre). 56 doctorands i doctorandes. accés
Eines i recursos per a la correcció i la traducció automàtica de textos 2 tallers, 16 hores.

32 assistents.

SDP
Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions 1 taller, 4 sessions, 60 hores. 13 assistents.

 

SDP
Taller de novetats de gramàtica i aprofundiment de pronoms febles 1 taller, 6 hores. 22 assistents SDP
Recursos avançats per editar i millorar textos en format word 1 taller, 4 hores. 15 assistents SDP
Formació en interculturalitat
Mou-te. Curs de preparació intercultural per a estudiants 1 taller, 1 edició, 25 hores. 8 inscrits accés
Taller Gestió de la interculturalitat: dos petons o una abraçada? per al PAS 1 taller, 1 edició, 9 hores.

11 inscrits

accés
Recursos de formació lingüística i interculturalitat
Llenguatge d'especialitat a la universitat

Elaboració de 6 vídeos en català i anglès.

Creació de pàgina web i difusió pels canals Youtube UPC, UPCtv i xarxes SLT.

accés
Com comunicar

5.937 sessions, 4.706 usuaris, 12.956 pàgines vistes.

accés
Class-Talk, fraseologia de la docència 2.646 sessions, 1.938 usuaris, 9.597 pàgines vistes. accés
10 passos per aterrar lingüísticament a la UPC Elaboració del contingut web. accés
Aprèn aranès i descobreix la cultura occitana Actualització del contingut web i creació de contingut bibliogràfic. accés
Guia d'interculturalitat 'Un món divers' Ampliació i publicació.
Assessorament sobre formació i acreditació
Consultes sobre cursos, acreditació i valoració de certificats d'idiomes.

Nre. total de consultes ateses: 1.330 tiquets Demana SLT.

accés

Qualitat de les comunicacions multilingües

Resultats+info
Traduccions i correccions (ca, es, en)

Total d'encàrrecs (ca, es, en)

1.033 encàrrecs, 1.196.581 paraules (3.989 fulls).
Convocatòria de material docent en anglès

11 titulacions; 15 assignatures; 16 PDI, 124.200 paraules (414 fulls).

Guies docents i informació acadèmica Webs, 2 guies i 170 treballs: 310.905 paraules (1.036 fulls).

Reglaments i normatives

28 encàrrecs, 130.504 paraules (435 fulls).

 

Principals encàrrecs

 • Manual de Gestió per a la Recerca
 • Normativa TFG i TFM de la FIB (CA)
 • Reglament del Consell de Doctorands i Doctorandes de la UPC
 • Reglament EETAC (CA), reglament ETSETB, reglament FIB
 • Reglament del Departament d’Enginyeria Mecànica (DEM)
 • Reglament de selecció i contractació de professorat associat de la UPC
 • Proposta de reglament UPC Alumni
 • Normatives màster EEBE (CA, ES, EN)
 • Normativa específica del programa de doctorat en cadena de subministrament i direcció d’operacions
Textos institucionals i administratius

853 encàrrecs, 593.665 paraules (1.979 fulls).

 

Principals encàrrecs

 • Nou Portal PAS en anglès
 • Nou Portal PDI en anglès
 • Web institucional
 • Normativa acadèmica
 • Convenis educatius
 • Notes de premsa
Recerca en català 6 encàrrecs, 32.440 paraules (121 fulls).
Recursos d'assessorament lingüístic

UPCTERM (ca, es, en)

96.985 termes total, 771 termes nous, 2.748 consultes. accés
Lèxic d'educació superior (ca, es, en) 14.093 termes total, 356 termes nous, 9.584 consultes.
Nomenclatura UPC (ca, es, en)

2.743 termes total, 72 termes nous, 2.591 consultes.

accés
Writer's Toolbox Blog

166 entrades total, 949 sessions, 740 usuaris, 1.340 pàgines vistes.

accés
Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris en català, castellà i anglès

Elaboració i publicació del recurs en format digital PDF per ser descarregat gratuïtament.

accés
Models de documents dels òrgans de govern de la UPC Elaboració i publicació del web: acords, reglaments i altres models. Criteris i dubtes lingüístics més freqüents. accés
Recomanacions lingüístiques per a xarxes socials universitàries Elaboració i publicació del recurs en format digital per ser descarregat gratuïtament.

 

accés
Interuniversity Style Guide

Publicació de la 3a edició, amb actualitzacions i nous models de documents en anglès, versió web i impresa.

accés
Reculls de termes d'àrees UPC Elaboració i publicació de 4 reculls.
Assessorament lingüístic

Consultes lingüístiques i sobre serveis

Nre. total de consultes ateses: 957 tiquets Demana SLT.

accés

Disseny de plans i mesures de política lingüística

Resultats+info
Política lingüística de la UPC
Plans i programes

Pla de llengües de la UPC 2010-2020.

Programa d'idiomes de la UPC.

Programa de mentors SALSA'M.

accés

accés

accés

Acords i informes dels òrgans de govern

Informe de gestió de la Universitat aprovat pel Claustre Universitari, desembre 2019.

Memòria UPC presentada a la inauguració de curs, setembre 2019.

accés

accés

Indicadors lingüístics

17 indicadors; 4 indicadors del Pla de finançament.

accés
Aliances
Convenis de col·laboració 6 convenis: 4 convenis d'idiomes amb les universitats UAB, UB, UOC i UPF (signatura 2a pròrroga); 1 conveni de pràctiques acadèmiques amb la UB; 1 conveni sobre formació en llengua catalana amb la CIFALC.

accés

Col·laboració externa

8 associacions, 8 grups de treball.

accés

Col·laboració interna

Pla de formació del PAS: SDP.

Pla de formació del PDI i doctorands/doctorandes: ICE i Escola de Doctorat.

Competència en terceres llengües i requisit B2: SGA.

Time to Talk a 7 biblioteques de la UPC.

Orientation week: GRI; Programa Salsa'm: EEBE, ETSAB, ETSETB, ETSECCPB, FIB, ESEIAAT, FOOT, EETAC i ESAB.

Millora de la qualitat lingüística del web UPC: SC i SGA.

Indicadors lingüístics: GPAQ.

Comunicació i xarxes socials
Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes UPC

Publicació d'apartats nous i actualitzacions dels continguts.

602.214 sessions, 370.344 usuaris, 926.943 pàgines vistes.

accés
Twitter SLT

4.317 tuits, 1.470 seguidors.

accés
Facebook SLT

229 seguidors.

accés
Instagram SLT 218 publicacions, 494 seguidors. accés
Instagram SALSA'M

73 publicacions, 438 seguidors.

accés
Facebook SALSA'M 1.534 seguidors. accés

Accions de difusió a través del web i les xarxes SLT.

 

 

 

 

 

 

 

Cursos d'idiomes a les escoles d'idiomes de la UAB, UB, UPF i UOC (convenis).

Novetats a la Taula de certificats i títols acreditatius.

Activitats de pràctica d'idiomes a la UPC: Time to Talk, nivell B2 d'anglès.

Certificat de capacitació del personal acadèmic per a la docència en anglès CLUC-EMI: taller i convocatòries d'examen.

Ajuts MOBINT 2018-2019 per a la mobilitat en els graus.

Ajuts PARLA3 2018-2019 per a cursos i exàmens d'idiomes.

Programa de mentoria SALSA'M de la UPC.

Cursos de català i comunicació oral de la UPC.

Serveis i recursos de redacció multilingüe i comunicació eficaç.

Materials de difusió

1.000 fullets i 3 roll-up programa Idiomes UPC.

1.000 fullets Catalan for Beginners.


Resultats de cursos anteriors