Resultats 2020

Millora de les competències comunicatives i interculturals

ActivitatsParticipants+ Info
Formació i acreditació d'idiomes
Cursos d'idiomes Oferta de cursos i exàmens oficials per a la comunitat UPC de les escoles d'idiomes de la UAB, UB, UOC i UPF.

221 inscrits.

accés

Cursos d'idiomes en línia

Oferta de cursos en línia: 28 idiomes.


Campanya d'adjudicació de 100 llicències entre l'estudiantat de mobilitat.

242 inscrits.

 

3 llicències atorgades (les actuacions sobre mobilitat han estat afectades per la Covid).

accés

Time to Talk: pràctica d'anglès en grup

70 sessions: 25 sessions presencials a 7 biblioteques de la UPC i 45 sessions en línia.

306 inscrits (272 presencials i 34 virtuals).

accés

Curs de pràctica oral d'anglès B2

4 edicions virtuals.

29 inscrits. accés
Ajuts PARLA 3 Convocatòria 2019-2020 LINB2 A, LINB2 B i LINB2 C 46 beques. accés
Beca Santander 'English up' - British Council

 

Creació de pàgina web i campanya de difusió.

 

136 beques. accés
CLUC-EMI, Certificat de capacitació per a la docència en anglès per al PDI 2 tallers de preparació per a l'examen (novembre i desembre), a través de l'ICE.

30 assistents, 12 hores.

ICE

2 convocatòries d'examen (gener i novembre).

34 examinands, 29 aptes. accés

Campanya de diagnòstic sobre el nivell d'anglès dels estudiants de grau

Informació sobre les vies d'assoliment i el requisit B2 al web, xarxes.

Enquesta a l'estudiantat de nou accés: 2.292 respostes; un 48,1% autodeclara que té un certificat oficial.

Prova de diagnòstic de nivell d'anglès: 619 respostes; un 47% nivell B2 o superior.

Estudiantat de grau UPC.

 

Formació i acreditació de català
Tallers i activitats d'acollida lingüística i cultural

2 edicions Orientation Week-Welcome, 7 grups (4 en anglès, 3 català i castellà).

Virtualització del taller per a la 2a edició: 273 visites web; 126 visualitzacions Youtube UPC.

12 vídeos (6 en anglès i 6 en castellà).

343 inscrits (1a edició; la 2a edició ha estat afectada per la Covid).

accés

Programa de mentors SALSA'M

Coordinació del programa.

5 activitats culturals presencials i 4 virtuals.

2 convocatòries.

4 campus, 9 centres.

466 estudiants (336 incoming students, 130 mentors).

7 beques de coordinació.

53 parelles lingüístiques presencials i 10 parelles virtuals.

428 assistències presencials (1a edició) i 77 assistències virtuals (2a edició afectada per la Covid) al conjunt d'activitats.

accés

Cursos de català d'acollida: bàsic (A2) i elemental (B1)

27 grups.

304 estudiants. accés

Cursos de català intermedi (B2) a superior (C2)

6 grups. 87 estudiants. accés
Exàmens oficials de català

2 convocatòries.

35 examinands (8 PDI), 33 aptes. accés
Recursos per aprendre català Virtualització dels recursos de nivell A2, amb publicació de nous materials. 4 materials. accés
Formació en comunicació eficaç
Presenting in English: 3 steps forward 1 edició, 12 hores 16 inscrits accés
Redacció i publicació del manuscrit: la teva tesi doctoral 5 (castellà)

7 edicions, en col·laboració amb ICE i Biblioteques

83 inscrits. Pla de formació del PDI
Incorporar la perspectiva de gènere en la docència 5 edicions virtuals, en col·laboració amb Igualtat UPC, Gabinet de Sostenibilitat i d'Igualtat d'Oportunitats 292 inscrits. Pla de formació del PDI
Taller de llengua catalana: 3 mòduls 1 taller, 30 hores. 99 inscrits; 53 certificats. Pla de formació del PAS
Taller de llengua catalana: mòdul 1 i mòdul 3 2 tallers, 20 hores 8 inscrits; 8 certificats. Pla de formació del PAS
Eines i recursos per a la correcció i traducció automàtica 1 taller, 8 hores 12 inscrits; 12 certificats Pla de formació del PAS
Criteris de la "Guia de redacció científica" aplicables a l'elaboració del TFG, per a estudiants del Grau d'Estudis d'Arquitectura de l'ETSAV 1 edició virtual, 2 h 30 min 45 inscrits. Assignatura Treball de fi de grau, Joan Curós
Formació en interculturalitat
Mou-te. Curs de preparació intercultural per a estudiants Virtualització dels materials. accés
Taller Gestió de la interculturalitat: dos petons o una abraçada? per al PAS Virtualització dels materials.

 

accés
Recursos de formació lingüística i interculturalitat
Com comunicar

6.312 sessions, 4.981 usuaris, 12.561 pàgines vistes.

Nova versió del recurs.

accés
Class-Talk, fraseologia de la docència 2.253 sessions, 1.623 usuaris, 7.792 pàgines vistes. accés
Guia d'interculturalitat 'Un món divers' Ampliació i publicació final. accés
Assessorament sobre formació i acreditació
Consultes sobre cursos, acreditació i valoració de certificats d'idiomes.

Nre. total de consultes ateses: 1.300 tiquets Demana SLT.

accés

Qualitat de les comunicacions multilingües

Resultats+info
Traduccions i correccions (ca, es, en)

Total d'encàrrecs (ca, es, en)

1.129 encàrrecs, 1.919.735 paraules (6.399 fulls).
Com a projecte rellevant de 2020 destaquem la revisió i traducció dels programes de l’Escola de Doctorat en 3 llengües.
accés
Convocatòria de material docent en anglès

 

10 titulacions, 37 assignatures, 28 guies docents, 11 PDI, 14 encàrrecs, 98.651 paraules (329 fulls).
Informació acadèmica 193 encàrrecs, 378.744 paraules (1.262 fulls).
Reglaments i normatives 25 encàrrecs, 89.764 paraules (299 fulls).
Textos institucionals i administratius 891 encàrrecs, 1.317.762 paraules (4.393 fulls).
Recerca 6 encàrrecs, 34.814 paraules (116 fulls).
Recursos d'assessorament lingüístic

UPCTERM (ca, es, en)

97.509 termes total, 524 termes nous, 3.005 consultes. accés
Lèxic d'educació superior (ca, es, en) 14.707 termes total, 614 termes nous, 8.026 consultes.
Nomenclatura UPC (ca, es, en)

2.794 termes total, 51 termes nous, 1.753 consultes.

accés
Writer's Toolbox Blog

176 entrades total, 832 sessions, 743 usuaris, 1.889 pàgines vistes.

accés
Guide to Scientific Writing Publicació de la versió anglesa de la Guia de redacció científica. accés
Recomanacions lingüístiques per a xarxes socials universitàries Publicació i difusió del web. accés
Assessorament lingüístic

Consultes lingüístiques i sobre serveis

Nre. total de consultes ateses: 1.244 tiquets Demana SLT.

accés

Disseny de plans i mesures de política lingüística

Resultats+info
Política lingüística de la UPC
Pla de llengües de la UPC S'inicia l'avaluació del Pla de llengües 2020-2021. Mapa d'agents i planificació, amb col·laboració amb el GPAQ.

accés

Acords i informes dels òrgans de govern

Informe de gestió de la Universitat aprovat pel Claustre Universitari 2020, p. 50-51.

Memòria UPC 2019-2020 presentada a la inauguració de curs 2020-2021.

Informe sobre coneixement d'idiomes de l'estudiantat de grau, a petició del Consell Social, desembre de 2020.

accés

accés

accés

Indicadors lingüístics

12 indicadors; 4 indicadors del Pla de finançament.

accés
Aliances
Convenis de col·laboració 6 convenis: 4 convenis d'idiomes amb les universitats UAB, UB, UOC i UPF (signatura 4a pròrroga); 1 conveni de pràctiques acadèmiques amb la UB; 1 conveni sobre formació en llengua catalana amb la CIFALC.

accés

Col·laboracions externes

8 associacions, 8 grups de treball. Coordinació del Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura de la Xarxa Vives d'Universitats. Coordinació amb el TERMCAT.

accés

Col·laboracions internes

Pla de formació del PAS: SDP.

Pla de formació del PDI i doctorands/doctorandes: ICE i Escola de Doctorat.

Competència en terceres llengües i requisit B2: Àrea Acadèmica.

Time to Talk a 7 biblioteques de la UPC.

Orientation week: GRI.

Programa Salsa'm: EEBE, ETSAB, ETSETB, ETSECCPB, FIB, ESEIAAT, FOOT, EETAC i ESAB.

Web institucional: Servei de Comunicació.

Indicadors lingüístics: GPAQ.

Comunicació i xarxes socials
Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes UPC

Publicació d'apartats nous i actualitzacions dels continguts.

602.214 sessions, 370.344 usuaris, 926.943 pàgines vistes.

accés
Twitter SLT

4.653 tuits, 1.576 seguidors.

accés
Facebook SLT

229 seguidors.

accés
Instagram SLT 218 publicacions, 494 seguidors. accés
Instagram SALSA'M

75 publicacions, 451 seguidors.

accés
Facebook SALSA'M 1.545 seguidors. accés

Accions de difusió a través del web i les xarxes SLT.

 

Cursos d'idiomes a les escoles d'idiomes de la UAB, UB, UPF i UOC (convenis).

Novetats a la Taula de certificats i títols acreditatius.

Activitats de pràctica d'idiomes a la UPC: Time to Talk i nivell B2 d'anglès.

Certificat de capacitació del personal acadèmic per a la docència en anglès CLUC-EMI 2020: taller i convocatòries d'examen.

Convocatòria de revisió de material docent en anglès 2020.

Ajuts MOBINT 2019-2020 per a la mobilitat en els graus.

Ajuts PARLA3 2019-2020 per a cursos i exàmens d'idiomes.

Programa de mentoria SALSA'M de la UPC.

Cursos de català i comunicació oral de la UPC.

Serveis i recursos de redacció multilingüe i comunicació eficaç.

Resultats de cursos anteriors