Vés al contingut (premeu Retorn)

Certificat

Models de documents

El certificat és un document per mitjà del qual es reconeix oficialment i per escrit un fet, el contingut d'un document o les circumstàncies que consten en arxius, registres, llibres d'actes, etc.

Et recomanem
Exemple i plantilla

 

Estructura i redacta els continguts del certificat de manera adequada

Identificació de l'emissor

 • Fes-hi fa constar el nom, els cognoms i el càrrec de la persona que signa el certificat, i opcionalment la unitat i el centre a què pertany.

Certificació

 • Fes-hi fa constar el nom i els cognoms de la persona que sol·licita el certificat i el fet que es reconeix oficialment.

Datació

Signatura

 • Solament hi ha d'haver la signatura, perquè les dades de la persona que signa ja s'han especificat al primer bloc d'informació.
 • Pot incloure el vistiplau d'un càrrec superior al de la persona que signa el certificat, que se situa a la dreta de la signatura de qui certifica.

  Vist i plau
  Càrrec
  (signatura) (signatura)
  Nom i cognoms

Redacció

 • Tradicionalment el certificat es redactava com un text seguit. Actualment, en els impresos estandarditzats s'utilitzen recursos gràfics per estructurar la informació en blocs i identificar els continguts amb etiquetes que permeten reduir el text als elements essencials d'informació.

  De la construcció amb un verb i una fórmula de certificació final:

  (Nom i cognoms i càrrec de la persona que certifica), Certifico: Que... I, perquè consti, signo aquest certificat.

  es passa a la distribució en blocs d'informació següent:

  Dades de la persona que certifica

  Certificació

  També se sintetitzen els continguts: en lloc de

  El Sr. Carles Fité, amb el DNI 32157836L, ha finalitzat els estudis de...

  la informació es presenta de la manera següent:

  exemple certificat continguts