Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria de reunió

Models de documents

És un document mitjançant el qual es demana la presència d'algú en un lloc i en una data determinats a fi de participar en una sessió de treball.

Et recomanem

Et recomanem

 

Estructura i redacta els continguts de la convocatòria de reunió de manera adequada

Identificació de la reunió

 • Especifica-hi el nom de l'òrgan que es reuneix.
 • Informació opcional:

  • Autoritat, disposició o acord que ordena la convocatòria.
  • Caràcter de la sessió (ordinària o extraordinària).
  • Número de la sessió.
  • Nota per fer constar la possibilitat d'una segona convocatòria, d'acord amb la normativa vigent que correspongui a l'òrgan.

Data, hora i lloc de la reunió

 • Consulta com s'elaboren les dates.
 • Consulta com s'escriu l'hora.

Ordre del dia

 • S'inicia amb el punt Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • S'acaba amb el punt Torn obert de paraules.
 • Cada un dels punts es numera. Les xifres porten un punt, sense cap altre signe al darrere.

Signatura de qui convoca

 • La persona que convoca ha d'indicar el càrrec que exerceix com a convocant, prescindint del càrrec que tingui en altres circumstàncies.
 • El càrrec s'introdueix amb l'article determinat corresponent, no porta cap signe de puntuació al final i s'escriu amb minúscula.

  El secretari
  (signatura)
  Josep Martínez

Datació del document

 • Fes hi constar el lloc i la data d'emissió del document.

Destinació

 • Pots fer constar el nom i els cognoms de la persona que es convoca, amb el tractament de Sr. o Sra. al davant, o el càrrec, si assisteix a la reunió pel càrrec que té.

  SRA. ISABEL ESTEBANELL, SOTSDIRECTORA D'INNOVACIÓ ACADÈMICA I QUALITAT

Fraseologia

 • Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

  No és necessari que hi intercalis la fórmula si escau.

 • Torn obert de paraules

  Per al darrer punt de l'ordre del dia solament es fa servir la fórmula Precs i preguntes (no pas Proposicions i preguntes) en les reunions de les corporacions locals.