Comparteix:

L'estructuració del text: els apartats

 

Xifres
 • És millor fer servir xifres cardinals que no pas xifres ordinals o romanes.
 • Al darrere de cada número, s'hi posa un punt i no s'hi ha de posar cap guió després.
 • Es recomana limitar el nombre de nivells a tres.


3.
3.1.
3.1.1.

 

Lletres i altres signes gràfics

   • Es fan servir lletres minúscules i en cursiva, i al darrere es posa un parèntesi, que es fa en lletra rodona.


   a)

    

   • Sovint s'utilitzen la rodoneta i el guió.


    

    • Es recomana no fer servir elements de fantasia.


      

     Puntuació dels títols

     • Al final del títol dels apartats no es posa cap punt.


     4. El pressupost de la UPC

     a) Ingressos
     b) Despeses

      

     Citació dels apartats dins de text

     • Quan els apartats se citen dins un text, no s'afegeix el punt ni el parèntesi al darrera. Les lletres es continuen fent en cursiva.

     Al punt c de l'apartat 3.4 es fa una introducció a la planificació.

      

     Mida i tipus de la lletra

     • Es recomana fer servir una jerarquia de mides i tipus de lletra diferents per marcar els apartats i subapartats.
     • Hi ha diverses opcions. El més important és fer servir sempre la mateixa mida i el mateix tipus de lletra al llarg de tot el text.

      • Apartat: mida 12, negreta
       Subapartat de primer nivell: mida 11, negreta
       Subapartat de segon nivell: mida 11, cursiva

      • Apartat: mida 14, negreta
       Subapartat de primer nivell: mida 12, negreta
       Subapartat de segon nivell: mida 12, rodona

     • Cal recordar que els programes de tractament de textos tenen eines per marcar de manera automatitzada els apartats i subapartats.