Comparteix:

L'estructuració del text: les enumeracions

Dos punts al final de la frase d'introducció

 • La frase que introdueix una enumeració porta dos punts al final.

S'han de dur a terme diverses actuacions: a) minimitzar els costos i b) rendibilitzar els esforços.

S'han de dur a terme diverses actuacions:
a) Minimitzar els costos.
b) Rendibilitzar els esforços.

 

Puntuació correcta de les enumeracions en línia

 • Si els elements de l'enumeració són curts (generalment no tenen verb), s'hi posen comes. L'últim element s'introdueix amb una i.

S'han de presentar els documents següents: la sol·licitud d'ajut, la matrícula del curs acadèmic actual, el DNI i dues fotografies de carnet.

 

 • Si són llargs, i sobretot si hi ha frases coordinades internes, s'hi posen punts i coma. Entre el penúltim element i l'últim no s'hi posa un punt i coma, sinó una coma al davant de la conjunció i.

Els objectius del pressupost d'enguany són els següents: a) facilitar la reforma dels plans d'estudis; b) incrementar la plantilla del PAS; c) millorar el manteniment i la conservació dels edificis, i d) invertir en nous equipaments.

 

Puntuació correcta de les enumeracions verticals

 • Si els elements de l'enumeració són curts, no cal posar-hi puntuació. En aquest cas s'utilitza minúscula inicial.

  S'han de presentar els documents següents:
  sol·licitud d'ajut
  matrícula del curs acadèmic actual
  document nacional d'identitat
  dues fotografies de carnet

   

  • Si són llargs, s'hi acostuma a posar puntuació: punt, punt i coma o coma. L'últim element sempre porta el punt final.

  Punt final i majúscula inicial

  La comissió va arribar als acords següents:
  1. Es convalidaran els títols obtinguts abans del 1995.
  2. Es valorarà el certificat J en tots els concursos.

   

  Punt i coma i minúscula inicial

  Els objectius del pressupost d'enguany són els següents:
  facilitar la reforma dels plans d'estudis;
  incrementar la plantilla del PAS;
  millorar el manteniment i la conservació dels edificis;
  invertir en nous equipaments.

   

  Comes i minúscula inicial

  L'enquesta té tres objectius:

  a) informar la comunitat universitària,

  b) avaluar la situació actual i la tasca realitzada,

  c) planificar les actuacions futures.

   

  La conjunció i

  Solament s'hi hauria de posar quan la continuïtat textual entre els elements és màxima. Es posa al final del penúltim element.

  La comissió va concloure:
  a) que s'havien de rendibilitzar els esforços i
  b) que calia reduir els costos.

   

  Signes gràfics per marcar els elements d'una enumeració

  • Enumeracions en línia: habitualment es fan servir lletres, seguides del parèntesi de tancament. Les lletres s'escriuen en cursiva i el parèntesi, en lletra rodona.

  • Enumeracions verticals: habitualment es fan servir xifres, lletres o guions.

   • Xifres: la xifra s'escriu amb un punt al darrere.
   • Lletres: s'escriuen seguides del parèntesi de tancament.  Les lletres s'escriuen en cursiva i el parèntesi, en lletra rodona.
   • Guions: es recomana que siguin guions llargs.
   • Es recomana no fer servir elements de fantasia.

    ✔  ✎  ❐