Comparteix:

Frases que facilitin la lectura i la comprensió

 

Fes servir frases curtes

 • Les frases llargues dificulten la lectura i, per tant, la comprensió del contingut. Els estudis sobre llegibilitat assenyalen que una frase és més eficient quan no ocupa més de 3 línies. Una frase massa llarga es pot tallar per les preposicions i les conjuncions, o mitjançant una enumeració.
Tenim un problema d'horaris i problemes de comptes de tresoreria i d'avaries que ens fan perdre molt de temps i que provoquen retard que després ens retreuen.
Tenim tres problemes que ens fan perdre molt de temps: els horaris, els comptes de tresoreria i les avaries. Tot això ens ocasiona retards que després ens retreuen.

  • Limita els incisos. És millor construir dues frases que una frase llarga amb incisos o subordinacions.
L'Oficina d'Informació, integrada en el Consorci de Turisme i que presta un servei d'assessorament sobre les infraestructures més adients de forma gratuïta, ofereix informació diversa sobre la canalització de pressupostos.

L'Oficina d'Informació està integrada en el Consorci de Turisme. Aquesta entitat presta un servei d'assessorament sobre les infraestructures més adients de forma gratuïta. A més ofereix informació diversa sobre la canalització de pressupostos.

   

  Escriu en l'ordre lògic i cronològic

   • Ordre lògic (subjecte + verb + complements)
  Van lliurar les sol·licituds els estudiants i els becaris.
  Els estudiants i els becaris van lliurar les sol·licituds.
   • Ordre cronològic o temporal
  Va entrar després d'haver obert la porta.
  Va obrir la porta i va entrar.

   

  Utilitza les construccions sintàctiques i formes verbals més directes

  • Evita les oracions passives innecessàries
  L'exposició va ser inaugurada pel rector.
  El rector va inaugurar l'exposició.


  • Utilitzar l'indicatiu en lloc del subjuntiu perquè és més directe
  Els estudiants que es matriculin després de la data establerta hauran de presentar una sol·licitud al rector.
  Els estudiants que es matriculendesprés de la data establerta han de presentar una sol·licitud al rector.

   

  • Utilitzar preferentment el present
   El director representarà l'escola a la comissió que es va crear per a assumptes mediambientals.
   El director representa l'escola a la comissió que es va crear per a assumptes mediambientals.
   • Evita les frases negatives
   L'informe no estarà fet fins dijous.
   No vinguis a la reunió abans de les tres.
   L'informe estarà fet dijous.
   Vine a la reunió a partir de les tres.


   • Col·loca les idees importants al començament de la frase per poder-les localitzar més fàcilment
   A causa de la malaltia del director, s'ha ajornat indefinidament l'acte d'inauguració dels nous edificis de l'escola.
   S'ha ajornat indefinidament l'acte d'inauguració dels nous edificis de l'escola, a causa de la malaltia del director.