Comparteix:

Lèxic simple

 

Utilitza verbs simples i paraules de significat concret

 • Utilitza verbs en lloc de noms perquè l'expressió sigui més àgil i espontània

La UPC ha començat la construcció de l'edifici Vèrtex.
El reglament s'ha de presentar a la Junta Directiva per a la seva aprovació.
La UPC ha començat a construir l’edifici Vèrtex.
El reglament s'ha de presentar a la Junta Directiva perquè l'aprovi.

  • Utilitza verbs simples en lloc de construccions més complexes

  realitzar la comprovació comprovar
  procedir a la lectura llegir
  ve a corroborar corrobora
  tenir coneixement conèixer, saber
  ser coneixedor conèixer

  • Utilitza paraules de significat concret i elimina l'ambigüitat
  Creuen que el tema es pot rectificar.
  Els professors avaluen els estudiants en els centres docents, d'acord amb les directrius d'aquests.
  Creuen que la decisió (l'error) es pot rectificar.
  Els professors avaluen els estudiants en els centres docents, d'acord amb les directrius d'aquests centres.

   

  Evita les expressions i els possessius innecessaris

  • Evita l'ús d'expressions innecessàries per resoldre frases coixes

  Cal elaborar el pla d'estudis en funció dels interessos dels alumnes.
  Els estudiants reben una formació important a nivell tècnic.
  A través d'un procés de matriculació àgil es facilita l'accés a la universitat.
  El fet d'elaborar els informes és una tasca d'organització de recursos.
  Cal elaborar el pla d'estudis segons els interessos dels alumnes.
  Els estudiants reben una formació tècnica important.
  Un procés de matriculació àgil facilita l'accés a la universitat.
  Elaborar els informes és una tasca d'organització de recursos.

   

  • Evita els possessius sempre que siguin sobrers
  Els estudiants que cursin els seus estudis a la UPC...
  L'explicació clara de la normativa va facilitar la seva acceptació.
  Els estudiants que cursin els estudis a la UPC...
  L'explicació clara de la normativa va facilitar-ne l'acceptació.