Formes genèriques

 

La paraula persona o altres paraules invariables

 

 • En el cas de la paraula persona, pot anar seguida d'un adjectiu o de que + verb

  l'interessat la persona interessada
  el representant la persona que representa
  els seleccionats les persones seleccionades
  els contractants les parts contractants
  el signant la persona que signa
  els sol·licitants les persones que fan la sol·licitud


 • Cal anar amb compte a no abusar d’aquesta opció, perquè de vegades pot ser forçada o imprecisa.

  el personal investigador
  les persones investigadores
  les persones que es dediquen a la investigació
  Els estudiants que sol·liciten una beca...
  El personal que sol·licita una beca...
  Les persones que sol·liciten una beca...

 • Una opció per no abusar de la paraula persona és el relatiu qui, especialment en determinats textos de gestió (sol·licituds...).

  Qui sol·licita
  La persona que sol·licita

  Qui
   representa la universitat...
  La persona que representa la universitat...


 • De vegades és possible eliminar l'article o els determinants, que tenen flexió de gènere, que acompanyen la paraula invariable.

  Alguns representants del col·lectiu...
  Representants del col·lectiu...

  La jornada s'adreça als professionals de l'enginyeria...
  La jornada s'adreça a professionals de l'enginyeria...


 • S'ha d'evitar l'ús de la forma persona quan les persones a què es fa referència solament poden ser homes o dones. 

  Es recomana per a tota la població, però especialment per a persones amb malalties cròniques i persones embarassades a partir del primer trimestre.
  Es recomana per a tota la població, però especialment per a persones amb malalties cròniques i dones embarassades a partir del primer trimestre.

  En aquest projecte es realitza un estudi prospectiu de seguiment del tractament de 766 persones diagnosticades de càncer de pròstata localitzat.
  En aquest projecte es realitza un estudi prospectiu de seguiment del tractament de 766 homes diagnosticats de càncer de pròstata localitzat.

 

Estaments i col·lectius

 

 • S'utilitzen per designar un conjunt de persones.  

  els professors el professorat
  el personal docent i investigador
  el PDI
  els estudiants l'estudiantat
  els treballadors el personal
  el conjunt de persones que treballen
  la plantilla
  els alumnes el col·lectiu d'alumnes
  el grup d'alumnes
  les secretàries l'equip de secretaria


 • Cal fer esment de l’adjectiu totstotes. Hi ha altres opcions: tothom, tota la gent, tot el món, totes les persones.

  Es va enviar la proposta als professors i professores i tots la van acceptar.
  Es va enviar la proposta als professors i professores i tothom la va acceptar.

  Es recomana no fer servir la construcció tot i totes.

  El projecte es podrà tirar endavant si tots i totes assisteixen a la formació.
  El projecte es podrà tirar endavant si tothom assisteix a la formació.
   
 • Cal fer atenció a no fer un mal ús d’aquestes formes en el cas en què es fa referència a accions individuals, que no pot dur a terme un col·lectiu.

  L'estudiantat ha de sol·licitar un certificat. L’estudiant ha de sol-licitar un certificat.
  Els estudiants han de sol·licitar un certificat.

 

Nom d'organismes, unitats o funcions en lloc de la persona

 

 • L’ús d’aquests genèrics s’aconsella també des del punt de vista de la modernització del llenguatge administratiu, perquè permeten donar prioritat a la funció més que no pas a la persona que l’exerceix.

  els administratius l'Administració
  el conserge la Consergeria
  la secretària la Secretaria
  el president la presidència
  el docent la docència


 • Cal fer atenció a no fer un mal ús d’aquestes formes en el cas en què es fa referència a accions individuals, que no pot dur a terme una unitat.

  La Delegació d'Estudiants assisteix a la reunió com a... El delegat o delegada dels estudiants assisteix a la reunió com a...
  Les funcions del Rectorat són... Les funcions del rector o rectora són...


 

Nom dels estudis en lloc del títol

 

 • Sovint es pot fer servir el nom de l'estudi en lloc del títol que té la persona.

  La incorporació al món laboral del graduat en Enginyeria en Tecnologies Industrials... 
  La incorporació al món laboral de les persones que tenen el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials...

  Les professions que pot dur a terme l'enginyer industrial són les següents: responsable de projecte, responsable de producte...
  Les professions que poden dur a terme les persones que s'han graduat en Enginyeria Industrial són les següents: responsable de projecte, responsable de producte...

  Els doctorats poden accedir...
  Les persones que han fet el doctorat poden accedir...

  L’ETSECCPB té una acreditada trajectòria en la formació d’enginyers de camins, canals i ports, tècnics d’obres públiques i enginyers geòlegs.
  L’ETSECCPB té una acreditada trajectòria en la formació en l’àmbit de l’enginyeria de camins, canals i ports, l’enginyeria tècnica d’obres públiques i l’enginyeria geològica.


 • Aquesta opció s’utilitza en l’adaptació del nom dels centres.

  Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa

 

 • Respecte dels títols cal recordar que la UPC i la resta d’universitats expedeixen la versió femenina o la versió masculina del títol segons el sexe de la persona (Acord de la Junta de Govern de 1994; Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats). Consulta la Nomenclatura multilingüe de la UPC, que recull les denominacions dels títols en català, castellà i anglès.