Referències a persones concretes

 

 • Utilitza sempre el gènere que correspon al sexe de la persona a la qual es fa referència, masculí o femení. Per tant, quan els càrrecs, les professions, els títols, etc. s’atribueixen a una dona, s’ha d’utilitzar la forma femenina.

  Carme Puig és enginyera industrial 
  L’arquitecta encarregada del projecte 
  Maria Rodrígueztècnica de formació

 • En els casos en què es fa referència a més d'una persona, es recomana fer palès el gènere femení si hi ha alguna dona.

  xxxxxxxx, directora de l'ETSEIB, i xxxxxx, director de l'EET, signen un conveni...
  Els directors de l'ETSEIB i l'EET, xxxxxxxx i xxxxxxxx, signen un conveni...


 • També s'ha d'evitar fer un tractament diferenciat entre una dona i un home.

  El Sr. Girbau i Maria Esteve han elaborat aquest estudi.
  Antoni Girbau i Maria Esteve han elaborat aquest estudi.
  El Sr. Girbau i la Sra. Esteve han elaborat aquest estudi.

  Antoni Girbau i la Maria Esteve presenten el document de l'Escola...
  Antoni Girbau i Maria Esteve presenten el document de l'Escola...

  La cerca de solucions l'han duta a terme Joana Claramunt i el professor Montalt.
  La cerca de solucions l'han duta a terme la Sra. Joana Claramunt i el professor Pere Montalt.


 • S'aconsella escriure el nom sencer de les persones, per visualitzar la presència de les dones.

  Van assistir a la reunió del Consell Social J. Claramunt i P. Montalt.
  Van assistir a la reunió del Consell Social Joana Claramunt i Pere Montalt.


 • Les qualificacions

  Cal distingir entre la denominació de les qualificacions, que es designen amb el masculí, i els adjectius que fan referència a les persones que tenen aquestes qualificacions, que es fan en masculí o femení segons el sexe de la persona a qui fan referència.

  Joana Jiménez ha obtingut la qualificació d'apte.
  Joana Jiménez és apta per exercir les funcions de...


 • Els models de documents personalitzats

  Si s'elaboren documents dels quals es poden fer models o plantilles, com ara cartes, certificats, convenis..., en què hi ha referències a persones concretes, es recomana preveure-hi les formes masculina i femenina.

  Fes servir les paraules senceres de les dues formes. Marca-les de manera que sigui evident que cal triar-ne una. Una marca pràctica són els claudàtors, ja que són un signe que no s'utilitza habitualment.

  [nom i cognoms], [director/directora] de l'Escola...
  [nom i cognoms], [director/a] de l'Escola...

  Pots aprofitar les eines que inclouen els programes de processament de textos. Per exemple, el Word permet inserir en el text llistes desplegables, en les quals es poden incloure les formes masculina i femenina perquè l'usuari del document en triï una.