Vés al contingut (premeu Retorn)

Referències a persones indeterminades

 

 • L'ús del masculí com a forma genèrica

  Tot i que, d'acord amb la gramàtica, el masculí es pot fer servir per referir-se a un home o una dona quan el text fa referència a una persona indeterminada, en lloc del masculí singular o plural es recomana fer servir alguna de les estratègies alternatives per incloure o visibilitzar ambdós sexes: les formes genèriques, les formes dobles o els canvis de redacció.

  Es lliura al sol·licitant el document acreditatiu...
  Es lliura a la persona que el sol·licita el document acreditatiu...
  L'estudiant ha de lliurar al secretari del centre docent la documentació...
  L'estudiant ha de lliurar a la Secretaria del centre docent la documentació...
  Els representants dels departaments amb docència significativa davant del degà...
  Els representants dels departaments amb docència significativa davant del degà o degana...
  Si estàs interessat a realitzar el treball de fi de grau a l'estranger...
  Si t'interessa realitzar el treball de fi de grau a l'estranger...
  Els coordinadors horitzontals coordinen la càrrega setmana de feina de l'estudiant.
  Els coordinadors i coordinadores horitzontals coordinen la càrrega setmana de feina de l'estudiant.
  El director o directora nomena i destitueix els subdirectors.
  El director o directora nomena i destitueix els subdirectors o subdirectores.
  Els professors de l'Escola poden intervenir en l'elaboració del programa de doctorat...
  Els professors i professores de l'Escola poden intervenir en l'elaboració del programa de doctorat...
  El professorat de l'Escola pot intervenir en l'elaboració del programa de doctorat...

 • La discriminació implícita o explícita

  En fer referència a persones indeterminades, evita la discriminació implícita o explícita, com ara atribuir un rol social o laboral estereotipat segons el sexe.

  El president exerceix la màxima representació de la institució en tots els òrgans...
  El president o presidenta exerceix la màxima representació de la institució en tots els òrgans...
  La persona que exerceix la presidència té la màxima representació de la institució en tots els òrgans...

  La secretària de la junta és nomenada pels representants del professorat.
  Els representants del professorat nomenen el secretari o secretària de la junta.

  Cal avisar les dones de la neteja si hi ha algun vessament inesperat.
  Cal avisar el personal de la neteja si hi ha algun vessament inesperat.

  Demaneu la clau al conserge i us la farà arribar.
  Demaneu la clau al personal de consergeria i us la faran arribar.

 • Aplica el sentit comú

  No cal utilitzar la forma 'dona' o 'home' per marcar el sexe de les persones a les quals es fa referència.

  Assistiran com a ponents dues dones enginyeres...
  Assistiran com a ponents dues enginyeres...

  El taller sobre primeres actuacions en cas d’emergència és encapçalat per un home infermer de l’hospital...
  El taller sobre primeres actuacions en cas d’emergència és encapçalat per un infermer de l’hospital...

   
 • Si fas referència a una qüestió que sols pots afectar una dona o un home, fes servir el gènere que hi pertoca.

  Totes les persones del PAS i el PDI que estiguin en situació de lactància natural...
  Totes les treballadores que estiguin en situació de lactància natural...