Comparteix:

La impersonalitat en els treballs acadèmics i de recerca

 

Recursos per expressar la impersonalitat
 

 • La redacció científica tendeix cap a la impersonalitat en la mesura que ha de ser objectiva. Hi ha diverses estratègies per atenuar la presència de la persona que elabora el treball, que es poden combinar al llarg del text.

  • Verbs amb el pronom es anteposat (oracions passives i oracions impersonals)

   Es va observar que...
   S'ha analitzat el comportament de...
   El test es va dur a terme mitjançant...
   Es pot concloure que...
   Es va constatar que...

  • Tercera persona del plural

   Provarem mitjançant aquesta anàlisi que...
   Posteriorment, duem a terme un nou...
   Com podem veure a la imatge...
   De les obres a las quals farem referència, esmentarem...

  • Referència al treball de recerca o als seus elements (accions, processos...) mitjançant substantius

   Els resultats demostren que...
   La recerca suggereix que...
   Amb l'avaluació d'aquest comportament...
   Mitjançant l'anàlisi dels resultats...
   L'organització d'aquesta tesi...
   Aquest treball de recerca presenta...

   La imatge mostra...


 • Si a l'autor o autora li interessa destacar la seva autoria, pot fer servir la primera persona i no utilitzar aquestes formes d'atenuació.

  Després d'aquestes consideracions inicials, formularé a continuació les hipòtesis i els objectius generals del treball.
  En el segon nivell he analitzat les crítiques i els textos principals sobre...
  En aquesta tesi defenso una aproximació a les obres arquitectòniques...

 • Construccions verbals que atenuen la responsabilitat de l'autor o autora del text

  Cal considerar aquest procés de...
  Es pot observar que els resultats...
  Es tindrà en compte la manera com...
  Es pot suposar que...
  Aquesta aportació ha de...
  S'hauria de considerar que hi ha... (condicional) • D'altra banda, en un treball hi ha parts en què són necessàries les referències personals, com ara la dedicatòria i els agraïments.

  En les parts que són empíriques, en què l'autor o autora es limita a presentar les dades i els resultats obtinguts, i a argumentar les seves aportacions, són necessàries les diferents estratègies de despersonalització.

  Resum (abstract)
  Introducció
  Estat de la qüestió
  Altres apartats: equip experimental...
  Metodologia (procediment experimental)
  Anàlisi de resultats
  Conclusions