Comparteix:

Les paraules clau ('keywords')

 

La funció de les paraules clau és facilitar la recuperació de la informació per part d'altres investigadors que busquin informació sobre el tema del nostre treball en els fons bibliogràfics. Les paraules clau es corresponen amb termes propis de l'àmbit d'especialitat del treball.

Us donem alguns consells que poden facilitar la selecció de les paraules clau d'autor (lliures) per als treballs acadèmics.

 

Les paraules clau (keywords)

 • Tria'n entre cinc i deu.

 • En general, s’ordenen alfabèticament.

 • Utilitza substantius o unitats sintàctiques (evita verbs, i també adjectius o adverbis sempre que no formin part d'unitats sintàctiques).

  absorbidor, equicorrent, regenerador
  efecte d'hivernacle, eficiència energètica, coeficient d'eficàcia energètica, potencial d'esgotament de l'ozó (PAO) vapor d'aigua
  cristal·litzar
   > cristal·lització

 • En el cas de termes compostos, comprova si poden utilitzar-se com a dos termes simples sense deixar de tenir significat específic.

  enderrocament d'habitatges > enderrocament, habitatge

 • Evita paraules clau "febles", sense càrrega de significat específic (termes que en una cerca poguessin generar molts resultats no pertinents).

  emergènciaaccident > accident marítim, emergència climàtica

 • Utilitza un tesaure de terminologia controlada si necessites buscar exemples (vegeu el Tesaure de la Unesco, per exemple).

 • Escriu les paraules preferentment en minúscula, llevat que l'ortografia de la paraula requereixi el contrari (cognoms, sigles...).

   teorema de Bernoulli, procés de Bolonya

 • Escriu les paraules preferentment en singular, tret que l’ús en plural no en sigui l'habitual.

   programa de control
   recursos humans, recursos naturals, raigs X

 • Utilitza preferentment la denominació completa en lloc de les sigles. Inclou només les sigles si són conegudes àmpliament.

   PET > tereftalat de polietilè

 • Comprova l'ortografia de les paraules clau. Si utilitzes termes en una altra llengua, tria la llengua corresponent en el corrector ortogràfic.

Més informació