Accentuació


  • Les majúscules s'accentuen sempre, d'acord amb les regles ortogràfiques d'accentuació.

Àrea de Recursos Humans
SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA