Comparteix:

Noms referits a persones

Càrrecs

 • S'escriuen en minúscula.

  el rector de la UPC
  la vicerectora de Recerca
  el comissionat per a la Formació Permanent
  el síndic de greuges de la Universitat
  el director de l'escola
  la directora del departament
  la cap d'estudis
  el president de la Generalitat de Catalunya
  la consellera d’Ensenyament

 • S'escriuen amb majúscula inicial quan la designació del càrrec és acompanyada pel tractament protocol·lari.

  el Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de Catalunya

Formes de tractament

 • S'escriuen amb minúscula.

  el senyor Martínez
  la professora Roca
  la doctora Déu

  Les formes abreujades s'escriuen amb majúscula inicial.

  la Dra. Déu
  el Sr. Martínez

 • Els tractaments protocol·laris s'escriuen amb majúscula inicial, tant si s'escriuen sencers com abreujats.

  el Molt Honorable Senyor xxxxxx, president de la Generalitat
  el M. H. Sr. xxxxxx, president de la Generalitat

Categories laborals, professions i llocs de treball

 • S'escriuen amb minúscula.

  el personal acadèmic
  el professorat contractat
  el personal d’administració i serveis
  la catedràtica d’escola universitària
  la directora de recerca
  el col·laborador de recerca
  l’administratiu
  el bidell
  la bibliotecària
  el doctorand
  l’arquitecte
  l’enginyera industrial

Títols universitaris

 • S'escriu en minúscula la designació genèrica i en majúscula la designació específica.

  Té el títol de graduat en Arquitectura.
  Té el títol de màster universitària en Ciència i Enginyeria de Materials.
  És doctora en Enginyeria del Terreny.

  Té el títol d’enginyer Industrial.
  Té el títol d'enginyera en Organització Industrial, orientació a l'Edificació.
  És llicenciat en Màquines Navals.