Vés al contingut (premeu Retorn)

Institucions, entitats i organismes

Institucions, entitats i organismes

 • S'escriuen amb majúscula.

  la Generalitat de Catalunya
  la Universitat Politècnica de Catalunya
  la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca
  el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
  la Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
  la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
  la Institut d’Estudis Espacials de Catalunya

Unitats acadèmiques, càtedres, Grup UPC, entitats vinculades, centres adscrits

 • S'escriuen amb majúscula.

  l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
  l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
  l’Escola Universitària Politècnica de Mataró
  la Facultat de Matemàtiques i Estadística
  l’Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials
  el Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
  la Càtedra Alstom d’Innovació en Tecnologia Ferroviària i Energies Netes
  el Laboratori de Mecànica de Fluids i Turbomàquines
  el Centre Universitari de la Visió
  el Taller Gaudí
  el Parc Mediterrani de la Tecnologia
  el Consorci de l'Escola Industrial de Barcelona

 • Les designacions dels tipus de centres s'escriuen amb minúscula.

  una escola adscrita
  un centre propi
  una escola universitària
  una escola tècnica superior
  una facultat
  un institut universitari

Unitats funcionals

 • S'escriuen amb majúscula.

  la Unitat de Gestió de Serveis Comuns del Campus de Terrassa
  el Gabinet Jurídic
  l'Institut de Ciències de l'Educació
  el Programa Innova
  el Servei de Relacions Internacionals
  Servei de Control de Gestió
  Unitat de Suport a la Gestió Administrativa
  Oficina per a l'Administració Electrònica
  Unitat de Beques i Ajuts a l'Estudi

Òrgans de gestió i de govern

 • S'escriuen amb majúscula.

  el Claustre Universitari
  el Consell de Centres Docents
  la Comissió de Doctorat
  el Consell Social
  el Consell de l’Estudiantat

 • Els òrgans que no estan constituïts formalment s’escriuen amb minúscula.

  l’equip de govern
  l’equip rectoral
  la direcció del departament

Designacions incompletes

 • Quan les institucions, els centres docents, les unitats, etc. no es designen amb la denominació completa, sinó per un dels noms que la componen, aquesta denominació s’ha d’escriure amb majúscula inicial.

  l’Escola (denominació referida a una escola concreta)
  el Departament (denominació referida a un departament concret)
  el Servei (denominació referida a un servei concret)
  la Comissió (denominació referida a una comissió concreta)

 • S’escriu amb minúscula inicial en casos com ara els següents:

  aquest departament
  la nostra universitat

Designacions coreferents

 • Quan les institucions, els centres docents, les unitats, etc. es designen per mitjà d’un nom comú de valor genèric, aquesta denominació equivalent s’escriu amb minúscula inicial.

  aquesta entitat (denominació referida a la UPC, per exemple)
  el nostre centre (denominació referida a una facultat, una escola, etc., per exemple)
  aquest ens (denominació referida al CTT, per exemple)

Institucions generals

 • Les institucions generals següents s’escriuen amb majúscula inicial.

  l’Administració, l’Administració pública
  l’Església, l’Església catòlica
  l’Estat, l’Estat espanyol
  l’Exèrcit

 • S’escriuen amb minúscula si són noms genèrics.

  l’administració de l’empresa
  anem a l’església
  l’exèrcit del país veí