Comparteix:

Títols d’obres, treballs i publicacions

Títols d’obres i treballs

 • S'escriu amb majúscula la lletra inicial del títol.

  el manual d’Òptica instrumental
  el llibre Les formes de creixement urbà
  el Diccionari de la ciència i de la tècnica
  la tesi doctoral Desenvolupament d’un model d’emissions atmosfèriques
  el projecte de fi de grau Extensió d'una interfície de cerca d'imatges a les consultes amb regions
  el recull d’exercicis Ejercicios de ingeniería ambiental
  els apunts Aplicacions lineals de l'assignatura Àlgebra i Geometria
  el manual de pràctiques Laboratori d'electrònica i física

Títols de publicacions periòdiques i col·leccions

 • S'escriu amb majúscula la inicial de cada substantiu i adjectiu que forma el títol.

  el butlletí Informacions
  el Dades Estadístiques i de Gestió del curs acadèmic 2010-2011
  la revista IEEE Transaction on Industrial Electronics
  la revista acadèmica Documents de Projectes Arquitectònics
  la col·lecció "Punt Nodal"
  la col·lecció "Postgrau UPC" d'Iniciativa Digital Politècnica

Parts d’una obra o un treball, o d’una publicació periòdica

 • S'escriu amb majúscula la lletra inicial del títol.

  l'article "Price volatility in ethanol markets", publicat a la European Review of Agricultural Economics
  el capítol 2, "Análisis socio-económico", del TFM Aspectos comerciales de la competencia entre el ferrocarril y la aviación en Europa
  vegeu l'apartat "Habilitats informacionals" de la Memòria 2010 del Servei de Biblioteques i Documentació

 • Les referències a les parts genèriques d'aquestes s'escriu amb minúscula.

  el capítol 2n d’aquest llibre
  l’exercici 6 del recull
  la pràctica 69 dels apunts
  la lliçó 5a és difícil
  la taula següent
  el diagrama que hi ha més amunt
  el gràfic que inclou les dades
  l’esquema anterior
  l’apartat c del capítol 3
  l’annex on hi ha la solució
  el problema 5
  el preàmbul
  l’índex
  la presentació
  la bibliografia