Les activitats acadèmiques de la UPC

 

Tradueix

 • Títols
Català
Diplomat/ada en Estadística
Enginyer/a Tècnic/a
Industrial Llicenciat/ada en Nàutica i Transport
Martítim Graduat/ada en Multimèdia
Castellà
Diplomado/a en Estadística
Ingeniero/a Técnico/a
Industrial Licenciado/a en Náutica y Transporte Marítimo
Graduado/a en Multimedia

  • Estudis i especialitats
  Català
  Diplomatura d'Òptica i Optometria
  Enginyeria Tècnica de Telecomunicació
  Llicenciatura de Matemàtiques
  Enginyeria Tècnica Naval. Especialitat en Propulsió i Serveis del Vaixell
  Castellà
  Diplomatura de Óptica y Optometría
  Ingeniería Técnica de Telecomunicación
  Licenciatura de Matemáticas
  Ingeniería Técnica Naval. Especialidad en Propulsión y Servicios del Buque

  • Cursos de postgrau, màster i doctorat
  Català
  Postgrau d'Enginyeria Clínica
  Màster en Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat
  Doctorat en Intel·ligència Artificial
  Castellà
  Posgrado de Ingeniería Clínica
  Máster en Medio Ambiente Urbano y Sostenibilidad
  Doctorado en Inteligencia Artificial

  • Assignatures
  Català
  Xarxes i Serveis de Banda Ampla
  Astronomia i Radioastronomia
  Castellà
  Redes y Servicios de Banda Ancha
  Astronomía y Radioastronomía

  • Beques, premis i consursos
  Català
  Convocatòria d'ajuts per a associacions internacionals d'estudiants
  Premi UPC de Ciència-ficció
  II Concurs d'Idees Mediambientals de la UPC
  Castellà
  Convocatoria de ayudas para asociaciones internacionales de estudiantes
  Premio UPC de Ciencia Ficción
  II Concurso de Ideas Medioambientales de la UPC

  • Programes d'intercanvi d'R+D
  Català
  Programa marc d'R+D de la Unió Europea
  programa Sòcrates
  Castellà
  Programa marco de I+D de la Unión Europea
  programa Sócrates

  • Congressos, simposis i jornades
  Català
  III Congrés d'Ensenyament Superior a Catalunya
  Simposi Internacional de Llengües
  Europees i Legislacions
  Castellà
  III Congreso de Enseñanza Superior en Cataluña
  Simposio Internacional de Lenguas Europeas y Legislaciones


  Si el certamen és multilingüe, s'ha de fer servir la forma establerta per la mateixa organització.

   

  No tradueixis

  • Conferències, ponències i discursos

  Han d'anar en la llengua en què es fan. Si es vol, es pot escriure al darrere la traducció entre parèntesis.

  la conferència "Noves tecnologies aplicades al disseny industrial"
  la lliçó inaugural "La nova economia: un repte o una ficció"
  el discurs "Futuro de las lenguas minoritarias"

  • Exposicions, fires i mostres

  Han d'anar en la llengua en què s'organitzen. Si es vol, es pot escriure al darrere la traducció entre parèntesis.

  L'exposició "Todo en el aire" II Mostra de Curtmetratges.

   

  Però si són multilingües, s'ha de triar la versió de la llengua del text.

  Català
  II Fira de la Innovació de Terrassa
  Castellà
  II Feria de la Innovación de Terrassa