Traducció de noms propis i denominacions

 

Quan es redacten textos en català, castellà i anglès, o bé quan es tradueix d'una llengua a una altra, sovint hi ha noms que no se sap si cal traduir o no. En aquest apartat s'exposen els criteris per a la traducció de noms propis.

 

 

 

 


 

 

 

[Índex]