Comparteix:

Els noms d'organismes i entitats

 

Tradueix

  • Institucions i organismes públics
Català
Generalitat de Catalunya
Ministeri de Sanitat i Consum
Departament de Cultura
Ajuntament de Còrdova
Castellà
Generalidad de Cataluña
Ministerio de Sanidad y Consumo
Departamento de Cultura
Ayuntamiento de Córdoba

Cal tenir en compte la regulació del Consell de Govern sobre l'ús de la denominació de la Universitat Politècnica de Catalunya (consulta el Manual d'indentitat corporativa). D'acord amb el Consell de Govern, el nom de la Universitat no s'ha de traduir, independentment de la llengua del text en què aparegui i per a tots els efectes.


El Consell de Govern de 31 de març de 2011 va aprovar la Nomenclatura multilingüe de la UPC, que recull i estandarditza les denominacions en català, castellà i anglès dels estudis de grau, màster i doctorat, les unitats bàsiques i funcionals, els òrgans de govern, els càrrecs i els tipus de professorat i personal de la nostra universitat.

  • Entitats sense ànim de lucre i institucions religioses
Català
Associació d'Amics de la UPC
Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya
Reial Acadèmia Espanyola
Museu Nacional d'Art de Catalunya
Metges sense Fronteres
Companyia de Jesús
Castellà
Asociación de Amigos de la UPC
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña
Real Academia Española
Museo Nacional de Arte de Cataluña
Médicos sin Fronteras
Compañía de Jesús

  • Unitats de gestió, tant públiques com privades
Català
Gabinet del Rector
Servei de Comunicació Institucional
Departament de Vendes

Castellà
Gabinete del Rector
Servicio de Comunicación Institucional
Departamento de Ventas
  • Òrgans de govern i de gestió, tant públics com privats
Català
Consell de Govern de la UPC
Consell d'Administració de Mercadona
Castellà
Consejo de Gobierno de la UPC
Consejo de Administración de Mercadona

  • Partits polítics i sindicals
Català
Els Verds
Unió General de Treballadors
Castellà
Los Verdes
Unión General de Trabajadores

 

No tradueixis

  • Empreses privades

Dit i Fet, SA
Telefónica

Però hi ha empreses que tenen registrada o fan servir una doble denominació:
Català
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa"
Aigües de Barcelona
Castellà
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, "la Caixa"
Aguas de Barcelona


  • Grups artístics

La Fura dels Baus
Teatro de la Abadía
Xiquets de Tarragona
La Oreja de Van Gogh
Manel

  • Sigles i acrònims
Català
Renfe (Xarxa Nacional de Ferrocarrils Espanyols)
EPSEM (Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa)
Centre TALP (Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla)
Castellà
Renfe (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles)
EPSEM (Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa)
Centro TALP (Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla)


Però n'hi ha casos que han consolidat una forma diferent per a cada llengua:
Català
EUA (Estats Units d'Amèrica)
PNB (Partit Nacionalista Basc)
OAP (Organització per a l'Alliberament de Palestina)
Castellà
EE. UU. (Estados Unidos de América)
PNV (Partido Nacionalista Vasco)
OLP (Organización para la Liberación de Palestina)