Comparteix:

Els noms de publicacions, obres artístiques

 

Tradueix

 • Diaris i butlletins oficials
Català
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Butlletí Oficial de l'Estat
Castellà
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
Boletín Oficial del Estado

 • Disposicions normatives
Català
la Llei orgànica d'universitats

els Estatuts de la UPC
el Reial decret 107/1997

Castellà
la Ley orgánica de universidades
los Estatutos de la UPC
el Real decreto 107/1997
 • Documentació oficial i administrativa
Català
el comunicat del Consell Social
l'acta del Claustre General
el document nacional d'identitat
Castellà
el comunicado del Consejo Social
el acta del Claustro General
el documento nacional de identidad

 • Obres d'art
Català
Dona i ocell
Els afusellaments de la Moncloa
Castellà
Mujer y pájaro
Los fusilamientos de la Moncloa

Pero hi ha obres que per tradició no es tradueixen:
Català
la Casa de les Punxes
Las Meninas
Castellà
la Casa de les Punxes
Las Meninas
 • Moviments artístics i culturals
Català
el gòtic
el modernisme
Castellà
el gótico
el modernismo

Però hi ha moviments que no tenen equivalent:
Català
la Renaixença
Castellà
la Renaixença
 • Festivitats i esdeveniments
Català
Setmana Santa
la revetlla de Sant Joan
Dia Internacional de la Dona Treballadora
Any Verdaguer
Castellà
Semana Santa
la verbena de San Juan
Día Internacional de la Mujer Trabajadora
Año Verdaguer

Però hi ha festivitats que no tenen equivalent:
Català
la Patum
els Sanfermines
Castellà
la Patum
los Sanfermines

 • Fets històrics
Català
la Guerra dels Cent Anys
la Revolució Francesa
la Setmana Tràgica
Castellà
la Guerra de los Cien Años
la Revolución Francesa
la Semana Trágica

 

No tradueixis

 • Obres tècniques, científiques i literàries

Han d'anar en la llengua de la versió que s'ha consultat, independentment de la llengua del text que s'escriu.

Teoria bàsica d'errors (si la versió consultada és en català)
Introducción al análisis de sismogramas (si la versió consultada és en castellà)

 • Publicacions periòdiques i títols d'articles
  Català
  la revista Informacions

  el diari La vanguardia
  l'article "La fotònica comença a obrir-se camí al nou campus de la UPC", de l'Avui

  Castellà
  la revista Informacions
  el periódico La Vanguardia
  el artículo "La fotònica comença a obrir-se camí al nou campus de la UPC", del Avui

  • Col·leccions editorials

  Lèxics Bàsics
  Politecnos

  • Obres musicals

  Cançó d'amor i de guerra
  La verbena de la Paloma
  Gaudeamus Igitur

  Però es tradueix si el títol és un genèric que indica el tipus de composició:
  Català

  Concert d'Aranjuez
  Sonata concertant per a violoncel i piano

  Castellà
  Concierto de Aranjuez
  Sonata concertante para violonchelo y piano

  • Obres teatrals

   Cal respectar la llengua en què es representen.

   

  La filla del mar

  Cinco horas con Mario  • Títols de pel·lícules i sèries de televisió

  Si només s'han estrenat o s'han emès en una versió, cal respectar-ne la llengua.
  Català
  la pel·lícula Los lunes al sol
  la sèrie El cor de la ciutat
  Castellà
  la película Los lunes al sol
  la serie El cor de la ciutat


  Però si s'han estrenat o s'han emès en les dues llengües, s'ha de triar la forma fixada.
  Català
  la sèrie A dalt i a baix
  la pel·lícula Molt soroll per res
  Castellà
  la serie Arriba y abajo
  la película Mucho ruido y pocas nueces