Els articles personals

Et recomanem

 • Tot i que l’ús de l’article personal és habitual en català, tingues en compte les restriccions en l'ús que hi ha segons el grau de formalitat dels textos.

  Textos no formals

  • Es fa servir.

  La Clara no ha pogut anar a la festa de comiat.

  Avui no ha vingut en Josep Puig.

  Textos formals

  • No es fa servir.

  Van convocar Clara Sierra a la reunió.

  La intervenció de Josep Puig va cloure l’acte.

   

  • També s’hi pot afegir la paraula senyor-a o altres formes de tractament.

  Lliureu l’acta al senyor Casamajó.
  El professor Fité ha fet la introducció.
  Va iniciar el curs la doctora Castells.

  Impressos

  • No es fa servir cap tipus d’article. Els espais reservats per al nom i els cognoms es deixen normalment en blanc; excepcionalment s’hi pot avantposar alguna forma de tractament.