Comparteix:

Aspectes gràfics dels signes de puntuació

Sense espai entre el signe i la paraula a què van units

 • En general, els signes de puntuació van units a la paraula que els precedeix i separats per un espai en blanc de la paraula que els segueix.

En aquest sentit , voldríem que aquesta publicació fos exemplar.
És evident que la relació universitat-empresa és bona.El fet que no es produeixi…
En síntesi :les enquestes mostren el grau de satisfacció dels nostres usuaris.
Informa-te’n !

En aquest sentit, voldríem que aquesta publicació fos exemplar.
És evident que la relació universitat-empresa és bona. El fet que no es produeixi…
En síntesi: les enquestes mostren el grau de satisfacció dels nostres usuaris.
Informa-te’n!

 • Els guions, els parèntesis, els claudàtors i les cometes van units a la primera i l’última lletra de la paraula o del fragment que contenen. En el cas de les cometes, tampoc no cal deixar cap espai si van darrere d’un apòstrof.

El Centre de Transferència de Tecnologia ( CTT )
Els problemes - va afegir - no es resolen, sinó que es dissolen.
La campanya sota el lema “ L’autocorrecció a l’abast de tothom ”.
La campanya d’ ”autocorrecció”.


El Centre de Transferència de Tecnologia (CTT)
Els problemes -va afegir- no es resolen, sinó que es dissolen.
La campanya sota el lema “L’autocorrecció a l’abast de tothom”.
La campanya d’”autocorrecció”.

   

  Sense punt final darrere del signe d'interrogació i d'admiració

   • El signe de tancament de la interrogació i de l’admiració serveix de punt quan coincideix amb el final de la frase, de manera que no cal afegir-n’hi cap altre.

  Què pesa més, un quilo de palla o un quilo de ferro?.
  Adéu!. O millor, a reveure!.

  Què pesa més, un quilo de palla o un quilo de ferro?
  Adéu! O millor, a reveure!

   

  Els punts suspensius, l'etcètera

  • Són només tres. Quan coincideixen amb el final de la frase serveixen de punt i no cal afegir-n’hi cap altre.

  ....., les coses són així.
  Hem consultat el Diccionari de l’institut, el d’Enciclopèdia Catalana, el Vox....


  ..., les coses són així.
  Hem consultat el Diccionari de l’institut, el d’Enciclopèdia Catalana, el Vox...


  • Són incompatibles amb l’etcètera. Els punts suspensius van units a la paraula precedent; en canvi, l’etcètera s’escriu sempre separat amb una coma. Quan l’etcètera coincideix amb el final de la frase, el punt d’aquesta abreviatura ja serveix de punt final.

  Com a exemples tenim el transport, la banca, el comerç, etc...
  La Cimera de Rio, la Carta d’Aalborg, el Pla d’acció de Lisboa,…
  Han hagut de fer diversos informes: de costos, de terminis, etc..

   

  Com a exemples tenim el transport, la banca, el comerç, etc.

  La Cimera de Rio, la Carta d’Aalborg, el Pla d’acció de Lisboa...
  Han hagut de fer diversos informes: de costos, de terminis, etc.

  El punt de les xifres que numeren capítols

  • Les xifres que serveixen per numerar capítols, apartats o elements d’una llista solament porten un punt al darrere seguit d’un espai en blanc. No cal afegir-hi cap altre signe.

  1.
  Anàlisi de la situació
  Tema 1.Planificació de les actuacions

  1.
  Anàlisi de la situació
  Tema 1. Planificació de les actuacions