Comparteix:

La coma en les oracions de relatiu

  • La importància de l'ús adequat de la coma en les oracions de relatiu és que la presència o l'absència d'aquest signe afecta el significat de la frase.

Els estudiants, que fan classe al segon pis, han rebut l'enquesta. (tots els estudiants)

Els estudiants que fan classe al segon pis han rebut l'enquesta. (només els de la segona planta)

  • Oracions de relatiu especificatives. No s'hi posa coma perquè restringeixen o especifiquen el significat d'allò a què fan referència (subratllat).

S'aprova el document que conté la proposta d'altes al registre. [La frase de relatiu especifica de quin document es tracta.]

El rector que seia a la dreta va fer un resum de les conclusions de la jornada. [La frase de relatiu especifica quin rector fa el resum.]

  • Oracions de relatiu explicatives. S'hi posa coma perquè aporten informació addicional o complementària sobre allò a què fan referència (subratllat).

S'aprova el document presentat per la comissió, que s'adjunta a l'acta.

El rector, que va cloure l'acte, va fer un resum de les conclusions de la jornada.