Comparteix:

Les cometes

Tipus

  • Hi ha tres tipus de cometes:

1. Cometes llatines «»

2. Cometes angleses o "…"

3. Cometes simples o '…'

 

Generalment es fan servir les cometes angleses perquè són les que hi ha a tots els teclats d'ordinador.

 

  • Si cal fer servir cometes dins d'unes altres cometes, se segueix la gradació següent: «».

Tot seguit va dir: «Considero important que es tracti amb més profunditat l'apartat Els telecos i les empreses, per poder arribar a enriquir les conclusions.»

 

 

Usos

  • Citacions textuals i transcripcions

Les cometes es fan servir en les citacions o transcripcions dins de text o en text a part si no s'utilitza un cos de lletra més petit que ja diferenciï la citació.

 

Segons el ponent, l'actual situació pressupostària condicionarà en endavant el ritme de les obres.

 

En les citacions que consten de més d'un paràgraf, les cometes d'obertura només es fan servir al començament del primer paràgraf, i les de tancament, a l'inici de cadascun dels paràgrafs següents i a l'acabament del darrer.

 

El responsable del projecte va exposar les diverses conclusions a què havia arribat:
«Considero que les propostes […]
»Recomano d'establir mecanismes […]
»I suggereixo que les persones interessades han de poder […]»

 


  • Col·leccions editorials quan se citen dins de text

Es va fer la presentació de la col·lecció Politext” d'Edicions UPC.

 

  • Conferències, discursos, parlaments, ponències, col·loquis, debats, taules rodones, comunicacions

El ministre d'Indústria va oferir la lliçó inaugural del curs 96/97 amb el títol La innovació tecnològica i la qualitat com a factors clau de la competitivitat.

 

  • Lemes, eslògans i campanyes

La FIB va donar a conèixer la potencialitat dels seus titulats i estudiants sota el lema 20 anys formant tècnics en informàtica.

 

  • Exposicions i mostres

Es va inaugurar l'exposició Dona i ciència.

 

Quan la paraula exposició forma part del nom propi, el títol s'escriu sense cometes i cadascun dels substantius i adjectius que el constitueixen s'escriuen en majúscula inicial.

Van visitar l'Exposició Universal de Lisboa.

 

  • Les parts de produccions artístiques, programes de ràdio i televisió, i publicacions en general

el capítol Ús de majúscules i minúscules de la Guia Lingüística, el tema Tears in heaven de l'últim CD d'Eric Clapton, el reportatge Viatgers de la sorra de 60 minuts, l'article Una deixalleria per a la UPC: millor idea ambiental del butlletí Informacions

 

  • Paraules o expressions amb un sentit especial

Va deixar el càrrec voluntàriament.

 

Abús de les cometes

  • En les taules o els quadres és millor no fer servir les cometes per indicar la repetició d'una dada.

Sol·licituds d'informació 84
» de matrícula 69
» de matrícula amb beca 28

 

Es pot repetir la paraula tantes vegades com calgui.