Comparteix:

Consonants: diferències entre el català i el castellà

-b- / -v-

Català Castellà
cervell cerebro
corba curva
llavi labio
provar probar

Cal recordar, però, que els cultismes no han canviat la -b- per la -v- i, en aquests casos, tenim mots com ara:

Català Cultisme català
cervell cerebel
llavi labial
prova probabilitat

Grups -mf-, -mm-, -mpt- i -nn-

Català Castellà
-mf-1 circumferència -nf- circunferencia
-mpt- comptar -nt- contar
-mm- emmetrop -m- emétrope
-nn- pannell
connexió
-n- panel
conexión

1. Però els compostos amb l’afix fen- mantenen -n- davant -f- (fenformida).

l·l

 • Mots començats en:

 

al·l- al·lomorf, al·lòtrop, al·legar
col·l- col·laborar, col·lecció, col·legi, col·lisió
gal·l- gal·licisme
il·l- il·lògic, il·luminació, il·lustració
mil·l- mil·lèsim, mil·ligram, mil·límetre (però milè, miler, milió)
sil·l- l·laba, l·logisme

 


 • Mots acabats en:

 

-el·la cel·la
-il·la pupil·la, clorofil·la
-i·lar oscil·lar, vacil·lar

 

 • Mots cultes amb -l·l- / mots populars amb -ll-
  Hi ha mots cultes que s’escriuen amb -l·l- relacionats amb mots populars amb -ll-. No hi ha cap norma ortogràfica per saber quins són, per això cal conèixer-los.

 

Mot popular Mot culte
cristall cristal·lí
cristal·lització
estrella estel·lar
metall metàl·lic
metal·lúrgic

 

 • Altres

  Són mots no compresos en els apartats anteriors:
  cel·lulosa, circumval·lació, el·lipse, excel·lent, intel·ligent, nul·la, paral·lel
  , etc.

 • Qüestions gràfiques
  El punt del mig de la ela geminada sempre s'ha de fer volat.
  l·l
  L·L

  Teclat de PC compatible: majúscules + 3
  Teclat de Macintosh: majúscules + alternativa + H

  Al final de la ratlla, en lloc de posar-hi un punt volat s'hi ha de posar un guionet.

  La Universitat va establir un programa de col·laboració entre institucions.
  La Universitat va establir un programa de col-
  laboració entre institucions.