Comparteix:

Formes verbals en textos informals

Alguns verbs, quan hi afegim pronoms febles al darrere, tenen unes alteracions fonètiques que, en alguns casos, comporten canvis en la forma del verb i dels pronoms.

Aquests canvis, per bé que en el registre formal no sóc acceptables, sí que ho són en les produccions orals i escrites de baixa formalitat, d'acord amb la Gramàtica de la llengua catalana de l'IEC.

A la UPC, podem considerar dins aquest registre menys formal alguns textos adreçats a l'estudiantat, com ara missatges personals de correu electrònic, apunts en les xarxes socials, vídeos promocionals o informatius..., o intervencions orals que es facin en un context no gaire institucionalitzat. 

Infinitiu

 • Elisió de la r final quan el pronom que se situa al darrere comença amb consonant.  

  Vine a conèixer-los!
  Vine a coneixe'ls.

  Per convèncer-lo caldrà esmerçar-hi temps.
  Per convence’l caldrà esmerçar-hi temps.

  El verb perd la r i canvia l'accentuació, i el pronom feble que acompanya el verb canvia, atès que la forma plena que segueix la consonant r canvia per la forma reduïda que segueix la vocal.

Imperatiu

 • Elisió de s final en la segona persona del singular.

  Digues-me què en penses. 
  Digue’m què en penses. [la forma diga'm és incorrecta]

  Si necessites ajuda per elaborar el treball, digues-nos-ho i des de la Biblioteca t'assessorarem.
  Si necessites ajuda per elaborar el treball, digue'ns-ho i des de la Biblioteca t'assessorarem.

  Tingues-ho present.
  Tingue-ho present.


  El verb perd la s final i el pronom que acompanya el verb també canvia, atès que la forma plena que segueix la consonant s canvia per la forma reduïda que segueix la vocal.