Ús incorrecte del gerundi per especificar un nom

En català

  • El gerundi no pot especificar un nom, és a dir, no pot expressar una qualitat del nom, no pot funcionar com a adjectiu d'aquest nom.

  • El gerundi del BOE (acompanya el subjecte de l'oració principal)

Reglament establint l'organització de l'escola.
Informe resumint l'auditoria que s'ha fet a la universitat.
Decret reconeixent l'adscripció d'una nova escola.

Reglament que estableix l'organització de l'escola.
Informe en què es resumeix l'auditoria que s'ha fet a la universitat.
Decret pel qual es reconeix l'adscripció d'una nova escola.

  • El gerundi francès (acompanya el complement directe de l'oració principal)

Us enviem aquesta carta comunicant-vos la data de la reunió.
Han presentat un document sol·licitant la intervenció del síndic.
S'ha publicat un butlletí donant informació institucional.


Us enviem aquesta carta per comunicar-vos la data de la reunió.
Han presentat un document en què sol·liciten la intervenció del síndic.
S'ha publicat un butlletí que dóna informació institucional.

En castellà

  • Les gramàtiques i els llibres d'estil dels mitjans de comunicació en castellà també condemnen aquests usos incorrectes del gerundi.

Resolución aprovando el reglamento del personal de investigación.
Le remito un informe explicando el sistema de becas de la UPC.


Resolución que aprueba el reglamento del personal de investigación.
Le remito un informe en el que se explica el sistema de becas de la UPC.