Comparteix:

Ús incorrecte del gerundi per indicar posterioritat o conseqüència

En català

  • El gerundi expressa una acció simultània o immediatament anterior a la del verb principal.

Va cloure l'acte demanant la col·laboració de totes les institucions.
Treballant així, no acabarem mai.
Les sol·licituds s'han de presentar seguint el procés establert.

  • No pot expressar un fet que sigui conseqüència d'un altre, o que passa a continuació d'un altre.

Van anul·lar la reunió, convocan-la per a la setmana següent.
La comissió va estudiar el reglament, aprovant-lo tot seguit.
No hi va haver quòrum, quedant desconvocada immediatament la reunió.

Van anul·lar la reunió i la van convocar per a la setmana següent.
La comissió va estudiar el reglament, que va aprovar tot seguit.
No hi va haver quòrum, per la qual cosa la reunió va quedar immediatament desconvocada.

  • Una manera pràctica per saber si es fa servir correctament el gerundi és posar la frase en què hi ha el gerundi al davant. Si la frase s'entén vol dir que és correcta; si la frase no té cap sentit, vol dir que no és correcta.

No hi va haver quòrum, quedant desconvocada immeditatment la reunió.
Quedant desconvocada immediatatment la reunió, no hi va haver quòrum.


Treballareu més bé fixant prèviament els objectius.
Fixant prèviament els objectius treballareu més bé.

En castellà

  • Igual que en català, en castellà el gerundi pot expressar una acció simultània o anterior a la del verb principal, però no pas una acció posterior.

Se dictó la sentencia el viernes, verificándose la ejecución al día siguiente.
Se sometió a votación el reglamento de la escuela, aprobándose por unanimidad.
Viajó a Mallorca en avión, asistiendo a un congreso de informática.
El informe se envió, siendo recibido horas después.


Se dictó la sentencia el viernes, cuya ejecución se verificó al día siguiente.
Se sometió a votación el reglamento de la escuela, que se aprobó por unanimidad.
Viajó a Mallorca en avión, donde asistió a un congreso de informática.
El informe se envió, y fue recibido horas después.