Comparteix:

Guionet

Els mots construïts amb prefixos

 • En general, no s'escriu guionet entre el prefix i el mot:

pre- + inscripció > preinscripció
exrector, sotsdirecció

 • Si el prefix acaba en vocal i el mot que l'acompanya comença amb r- o s-, no es duplica aquesta consonant.

vicerector, vicesecretari

 

 • S'escriu el guionet després del prefix en els casos següents:

• Quan el prefix precedeix majúscules, xifres o símbols.

fluorescència anti-Stokes, selecció sub-21, globulina anti-D, ex-URSS

 

• Entre el prefix i el primer element d'un nom que té dos elements.

ex-director general, vice-primer ministre

 

• Exclusivament com a recurs estilístic en contextos específics com ara el llenguatge tècnic, es poden elidir constituents de mots compostos del tipus següent:

estructura de les molècules diatòmiques homonuclears i heteronuclears
estructura de les molècules diatòmiques homo- i heteronuclears


  • El prefix no-

   • S'escriu amb guionet quan acompanya un nom.

   la no-violència, el pacte de no-agressió, la dissolució d'un no-electròlit

    

   • S'escriu sense guionet quan acompanya un adjectiu.

   els països no alineats, els grups no violents, els estudis no reglats  • Vegeu aquests criteris per al castellà.

   

  Els compostos en què el primer element acaba en -o

  • En general s'escriuen sense guionet.

  audiovisual, fisicoquímic, socioeconòmic

   

  • Si el segon element comença amb r- o s-, no es duplica aquesta consonant.

  politicosocial, grecoromà

   

  • Només es manté l'accent del segon element.

  cònico + cilíndric > conicocilíndric
  político + social > politicosocial

   

  • Quan aquest tipus de compostos estan formats per dos adjectius o més, poden portar guionet si es vol remarcar la independència dels conceptes expressats per cada constituent. Aleshores, tots els elements mantenen els accents gràfics, si en tenen.

  el tractat hispano-americà, l'impacte paisatgístico-urbanístico-ambiental,
  vocabulari acadèmico-administratiu

  El compostos formats amb dues paraules catalanes

  • En general, els compostos amb paraules catalanes s'escriuen sense guionet.

  ratapinyada, pocavergonya, filferro, sordmut, setciències, portaveu, vistiplau

   

  • S'escriuen amb guionet els casos següents:

  • Quan el primer element acaba amb vocal i el segon comença amb r-, s- o x-.

  penja-robes, penya-segat, poca-solta, busca-raons

   

  • Si la unió dels dos elements pot dificultar-ne la lectura.

  cap-roig

   

  • Si el primer element porta accent gràfic.

  pèl-curt, mà-llarg

   

  • Els compostos el primer component dels quals és un punt cardinal.

  nord-americà, nord-est, sud-coreà

   

  • Els compostos del tipus següent:

  relació causa-efecte, rally Barcelona-Dackar, pàgines 10-20, partit Barça-Madrid

   

  • Els compostos el primer element dels quals és un símbol (lletra, xifra, etc.).

  2,4,6-trinitrofenol; a-naftol; àcid d-lisèrgic