Comparteix:

Aclariments sobre el guionet en compostos i derivats

Sense guionet

  • Derivats per prefixació.

arxi-
bes-
ex-
plus-
per-
pre-
pro-
pseudo-
quasi-
semi-
sobre-
sots-
sub-
ultra-
vice-

arximilionari
besnét
exalumne
plusvàlua
perclòric
preinscripció
pronatura
pseudoderivat
quasidipòsit
semicircumferència
sobrecarregador
sotsinspector
subespai
ultramicroscopi
vicerector


  • Els compostos a la manera culta (el primer element presenta una forma prefixada acabada en -o).

altocúmulus
audiovisual
concavoconvex
conicocilíndric
dinamoelèctric
fisicoquímic
socioeconòmic

Amb guionet

  • Compostos en què els dos elements existeixen com a mots catalans independents i el primer element acaba en vocal i el segon comença per r-, s- o x-.

guarda-rodes
para-sol
escura-xemeneies

  • Quan la manca del guionet pot dificultar la lectura o la comprensió.

cap-rapat

  • Els numerals compostos.

vint-i-sis
tres-centes

  • Els compostos amb el nom d’un punt cardinal.

nord-oest
sud-est
sud-africà

  • Quan el primer element porta accent gràfic.

més-dient

  • Quan s’utilitza l’adverbi no com a prefix i el segon element és un substantiu.

el no-res
el no-alineament

  • Altres compostos.

abans-d’ahir
adéu-siau