El verb haver-hi: errors més freqüents

El pronom 'hi' + verb


Havia molta gent que es volia matricular a arquitectura.
Hi havia molta gent que es volia matricular a arquitectura.

  • El verb haver sense el pronom hi solament es fa servir per construir les formes compostes dels verbs.

he fet, havia enviat, hauria d'aprovar

El pronom 'en'

  • S'ha d'evitar soldar-hi el pronom en, que produeix la duplicació d'elements.

Volia matricular-se a l'escola, però ja n'hi havia massa estudiants.

Volia matricular-se a l'escola, però ja hi havia massa estudiants.

Invariable, sense plural

  • Aquesta forma és invariable i no té plural.
No hi han localitats per al concert de demà.
Hi havien 400 persones.
No hi ha localitats per al concert de demà.
Hi havia 400 persones.