Comparteix:

La coma: errors més freqüents

 

Coma incorrecta entre el subjecte i el verb

  • En general, el subjecte i el verb no es poden separar amb cap coma.

L'Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa, ha organitzat un concurs fotogràfic
.

L'Escola d'Òptica i Optometria de Terrassa ha organitzat un concurs fotogràfic.

 

  • Solament s'hi pot posar si el subjecte és molt llarg i complex o quan hi ha un incís.

 

La docència com a procés de transmissió de coneixements i com a mecanisme promotor d'actituds crítiques davant de la naturalesa i la realitat social, és una part fonamental de l'activitat universitària.

 

L'objectiu de les biblioteques universitàries, a banda de treballar conjuntament, és avançar en l'aposta per la digitalització.

 

Coma incorrecta entre el verb i el complement directe

  • En general, el verb i el CD no es poden separar amb cap coma. Igualment, quan el CD és introduït per la partícula que, tampoc no s'hi posa aquest signe.

Us escric per comunicar-vos que, el Servei ha tramès la Memòria de la UPC.

El tresorer diu que comprèn la situació, però que, la seva funció és contenir la despesa.


Us escric per comunicar-vos que el Servei ha tramès la Memòria de la UPC.

El tresorer diu que comprèn la situació, però que la seva funció és contenir la despesa.

Solament s'hi pot posar si hi ha un incís.

 

L'informe conclou que, ateses les circumstàncies personals, s'admet la sol·licitud.

 

 

Coma incorrecta davant de conjunció (i, o, ni) en les coordinacions

  • En general, en les coordinacions no es posa cap coma davant la conjunció.

 

Has de presentar un informe, i una sol·licitud.
Has de presentar un informe i una sol·licitud.

 

Solament es pot posar una coma davant d'aquestes conjuncions en dos casos:


1. En les frases coordinades que són llargues o tenen altres coordinacions internes.

 

Els organitzadors es van encarregar de l'obertura de l'acte, els ponents van presentar els seus treballs i van elaborar els informes corresponents, i els assistents van participar en el torn obert de paraules.

 

S'haurien d'elaborar formularis per a les dades personals i les dades acadèmiques, i presentar-los al Vicerectorat perquè hi doni el vistiplau.

 

2. En les frases coordinades en què hi ha diferents elements que depenen d'un mateix verb. En lloc de repetir el verb cada vegada, solament es fa servir en el primer element i la resta de verbs s'elideixen. En lloc seu es posa una coma i també es posa una coma davant la conjunció.

 

Els uns parlaven de les avaluacions i els altres parlaven dels plans d'estudis.
Els uns parlaven de les avaluacions, i els altres, dels plans d'estudis.

També es pot substituir la conjunció per un punt i coma.

 

Els uns parlaven de les avaluacions; els altres, dels plans d'estudis.

 

Comes d'obertura i tancament d'un incís

  • Quan hi ha incisos dins una frase, cal no oblidar de posar-hi la coma d'obertura i la de tancament per delimitar-los.

Nomenament del cap de protocol, Eduard Fuster i de la cap de gabinet, Roser Aymà.

El sindicat com a representant del PAS, es compromet a donar-hi suport.

Nomenament del cap de protocol, Eduard Fuster, i de la cap de gabinet, Roser Aymà.

El sindicat, com a representant del PAS, es compromet a donar-hi suport.

 

Coma en la salutació de les cartes

  • La convenció ortogràfica per marcar la salutació de les cartes és la coma. En castellà, en canvi, s'utilitzen els dos punts

Benvolgut company:
Benvolguda companya:


Benvolgut company,
Benvolguda companya,